avatar

Ще се ваксинирате ли?

Можете да отговорите само с Да или Не, или да кажете подробно защо Да и защо Не.