Ще се ваксинирате ли?

от АРАГОРН на 11 март 2021, 12:05

Категории: Психология и логика - България - Нещата от живота
Етикети: общество , отговорност , ваксини , пандемия

 
Можете да отговорите само с Да или Не, или да кажете подробно защо Да и защо Не.