Последни публикации

 
avatar

КРАЯТ НА ПРОСВЕЩЕНИЕТО В ПРОСВЕТАТА

Как упадъкът на образователните системи произвежда прекариат

Комодификацията* на образованието е един от факторите, който буди гняв и разочарование. Реформата на образователната система към подобряване на „човешкия капитал“ все още не е създала по-добри перспективи за намиране на работа. Образованието – продавано като инвестиционен актив, който не носи икономическа възвращаемост за своите купувачи, е, казано най-просто, ...

avatar

Литература за приобщаващото образование

Колеги, пак промени, пак нови наредби, нова документация за децата със СОП. Особено за нас, учителите.
Препоръчвам ви във връзка с практическата ни работа няколко помагала, които лично на мен много ми помагат. Единственото ми притеснение е, понеже файловете стоят някъде в интернет, да не изчезнат сайтовете и да не са достъпни.
Едно наистина много ценно помагало "Интегриране на деца със специални образователни потребности в условията на ...
avatar

вашите деца

ВАШИТЕ ДЕЦА

Всяка сутрин в училище влизам.

Всеки ден съм съм със тях до обяд.

Те говорят, не слушат и бият

всеки малък, нахален хлапак.

Но нали са вашите деца

и със тях аз съм всеки ден!

Но нали са техните сърца

искрени и към вас и към мен.

Те са шумни, дори невъзможни,

те са също каквато съм аз -

затова им прощавам и моля

да ме слушат, когато са в час.

Но нали са вашите деца

и със тях аз съм всеки ден!

Но нали са техните сърца

...

avatar

700х30х1,95583 – 60% = Децата и държавата-предприемач

[...] А междувременно, на по-дълбоко ниво се пропуска същината на конкретното предложение, на чието поле се води сражението – фактът, че 1) това са стипендии и 2) че това са стипендии за 700 ученици. Т.е. преди да гледаме каквито и да е било други подробности, вече трябва да признаем, че това е една изключително тясно насочена мярка – 700 ученици. [3] [...] Както и че държавният разход в получаващата се крупна сума е едва 40%. [...]
avatar

СЕМИНАР ПО ВАЛДОРФСКА ПЕДАГОГИКА

Творчество и креативност в грижата за децата

По инициатива на сдружение „Приятели на валдорфската педагогика” на 8 август в София беше открит семинар, на който бяха предствени резултатите от проведените досега валдорфски обучения в България. Основен лектор на семинара бе добре познатата на българската общност преподавателка Шейда Айсъл, член на немската педагогическа секция, популярен лектор на международни семинари и ръководител ...

avatar

Образователната платформа Daskal.eu – възможност за допълнителна работа за учители

Няма да е пресилено, ако кажем, че учителите пресъздават света. Техният неуморен труд, вложеното време и усилия оформят характерите на децата и ги правят зрели личности, способни да поемат бремето и отговорностите на живота. Ето защо учителската професия е призвание, с което да се гордеем. Знанията, които даваме, са инвестиция в живота на децата, която ще им се отплаща цял живот.

За съжаление, обаче, в България много малко от управниците ...
avatar

Играта на Учител.BG продължава

Играта на Учител.BG и образователните общности на BgLOG.net продължава и през месец октомври.

Идеята на играта е следната - учителите са активна група от нашето общество, която създава множество помагала в своята практика. Тяхната работа е толкова разнообразна, че трудно може да се впише в някакви рамки. Изисква толкова въображение и любов, а често и много свободно време за подготовката за всеки един учебен час. Изработват се презентации, ...
avatar

Обща концепция за преподаването на информатика и технологии в училищата

Това е една много пипкава тема, в която в началото ще се наложи да сме по-общи и да не разполагаме с цялостни концепции. Защото такива няма. Както официалното образование, така и валдорф и другите алтернативни педагогики не дават ясна концепция по въпроса. Липсва напълно сериозна изследователска дейност по въпроса. Започвайки скоро като учител по информатика, ще се наема с нелеката задача да създам точно такава концепция. Започвам с ...

avatar

Магазин за учителя в Учител.БГ


Всеки учител знае, че най-добрият способ да се научат децата на нещо е то да бъде демонстрирано и представено по един забавен начин. Сухата теория се забравя на следващия ден или се наизустява, а това не е най-подходящият начин децата да разберат ползата от ученето и да се научат да ползват новите знания в практиката. Затова всеки учебен кабинет трябва да бъде оборудван с различни помагала, които да обогатяват образователния процес. Вероятно . ...

avatar

Образованието в селски условия – преосмисляне на перспективата

Когато говорим за витализиращата функция на образованието, не трябва да забравяме, че тя протича винаги в конкретни условия и има национален, регионален и общностен характер. Това означава, че често пъти образователните реалности в селски и градски условия, макар и развиващи се в единна нормативна рамка, са различни, защото те отразяват спецификите на инфраструктурата, особеностите на работата и живота, на населението и пр. Освен това в ...
Web accelerated via IISpeed by We-AMP