Последни публикации

 
avatar

Динамика на неравенствата в достъпа до висше образование в България: местоживеенето като социалнодиференциращ фактор

България е сред страните в Европейския съюз с най-високи нива на социални неравенства, както икономически, така и регионални, което се съчетава с концентрация на повече от 2/3 от населението в градовете. Същевременно се наблюдава тенденция за масовизиране на висшето образование (ВО), която се очаква да продължи и през настоящето десетилетие. Макар че редица изследвания показват, че ВО възпроизвежда социални неравенства, повишаването на ...
avatar

Магазин за учителя в Учител.БГ


Всеки учител знае, че най-добрият способ да се научат децата на нещо е то да бъде демонстрирано и представено по един забавен начин. Сухата теория се забравя на следващия ден или се наизустява, а това не е най-подходящият начин децата да разберат ползата от ученето и да се научат да ползват новите знания в практиката. Затова всеки учебен кабинет трябва да бъде оборудван с различни помагала, които да обогатяват образователния процес. Вероятно . ...

avatar

Образованието в селски условия – преосмисляне на перспективата

Когато говорим за витализиращата функция на образованието, не трябва да забравяме, че тя протича винаги в конкретни условия и има национален, регионален и общностен характер. Това означава, че често пъти образователните реалности в селски и градски условия, макар и развиващи се в единна нормативна рамка, са различни, защото те отразяват спецификите на инфраструктурата, особеностите на работата и живота, на населението и пр. Освен това в ...
avatar

Старият стандарт за гражданско образование

„По този начин присъствието на потиснатите в борбата за тяхното освобождение ще бъде това, което трябва да бъде – не псевдо-участие, а обвързана ангажираност.“ (1)

Новият проект на държавен образователен стандарт за гражданското образование (и по-точно – за гражданското, интеркултурното, екологичното, здравното и за устройството на т.нар. ученическо самоуправление) е факт. Това ми дава повод да напиша четвъртата (2) поред и ...

avatar

Позиция СО „Подкрепа“ относно проект на Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите специалисти

Синдикат „Образование“ е безкрайно озадачен от представения за обществено обсъждане проект на Наредба. Огромен брой от текстовете, предложени в проекта не кореспондират с договорените по време на работната група.

Педагогическите специалисти са вече повече администратори, отколкото педагози, като със своите задължителни административни дейности, се отдалечават безкрайно много от учениците, родителите и своето призвание. ...

avatar

Учителски протести в Мексико

Ето как се представят нещата по централните медии:

В Мексико продължават протестите на учителите срещу образователната реформа в страната, която повишава професионалните изисквания към преподавателите и улеснява тяхното освобождаване от длъжност.

Проявите на насилие в демонстрациите се превърнаха в пагубни удари по репутациите на образователния министър Аурелио Нуно и вътрешния министър Осорио Чонг.

avatar

Реформата на експертите и нереформата на учителите

Реформата в предучилищното и училищното образование в България през последните месеци подлежи все по-малко на смислен анализ, що се касае до конкретиката на различните ѝ теми. Още по-малко пък вече има място за „конструктивни предложения“, „визионерство“ и не знам какво още. Новият закон е факт и лека-полека се привежда в действие. Даже и министър сменихме в знак на пълна безкомпромисност пред готовността за реформи, така че основания ...

avatar

Обучителен лагер за компостиране в с. ЕзерецС помощта на нашите домакини и лектори ще имаме възможност не само да научим надълго и нашироко за процеса на компостиране, но и да се включим в направата на различни видове компостери.

Ще научим как работят компостерите, какви видове има и полезни съвети за това как „боклука“ може да се превърне отново в „храна“ за саксиите на балкона, градинката пред блока или тази на село.
avatar

Образователна платформа Kahoot

Здравейте колеги !   Млад учител съм и  бих искала да разбера как се работи с нея . 

Някой от вас работил ли е с Kahoot? Предварително благодаря!
avatar

Джиновете с косми по зъбите

a-8-1024x576Д-р Хасан Ефраимов е роден на 15 януари 1966 г. в с. Трем, Шуменско. Завършил е медицина в Медицински университет Варна през 1993 г. По-късно специализира в Медицински университет София. Работи в Добрич. Автор е на романа „Метаморфоза“, както и на сборник с разкази.

Срещаш се с джиновете с косми по зъбите като малък. Още не осъзнал света. Срещаш ги в думите на баба. Плашат съня ти. Навлизат до мозъка на костите в съзнанието ти. ...
Web accelerated via IISpeed by We-AMP