Последни публикации

 
avatar

СЕМИНАР ПО ВАЛДОРФСКА ПЕДАГОГИКА

Творчество и креативност в грижата за децата

По инициатива на сдружение „Приятели на валдорфската педагогика” на 8 август в София беше открит семинар, на който бяха предствени резултатите от проведените досега валдорфски обучения в България. Основен лектор на семинара бе добре познатата на българската общност преподавателка Шейда Айсъл, член на немската педагогическа секция, популярен лектор на международни семинари и ръководител ...

avatar

Образователната платформа Daskal.eu – възможност за допълнителна работа за учители

Няма да е пресилено, ако кажем, че учителите пресъздават света. Техният неуморен труд, вложеното време и усилия оформят характерите на децата и ги правят зрели личности, способни да поемат бремето и отговорностите на живота. Ето защо учителската професия е призвание, с което да се гордеем. Знанията, които даваме, са инвестиция в живота на децата, която ще им се отплаща цял живот.

За съжаление, обаче, в България много малко от управниците ...
avatar

Играта на Учител.BG продължава

Играта на Учител.BG и образователните общности на BgLOG.net продължава и през месец октомври.

Идеята на играта е следната - учителите са активна група от нашето общество, която създава множество помагала в своята практика. Тяхната работа е толкова разнообразна, че трудно може да се впише в някакви рамки. Изисква толкова въображение и любов, а често и много свободно време за подготовката за всеки един учебен час. Изработват се презентации, ...
avatar

Обща концепция за преподаването на информатика и технологии в училищата

Това е една много пипкава тема, в която в началото ще се наложи да сме по-общи и да не разполагаме с цялостни концепции. Защото такива няма. Както официалното образование, така и валдорф и другите алтернативни педагогики не дават ясна концепция по въпроса. Липсва напълно сериозна изследователска дейност по въпроса. Започвайки скоро като учител по информатика, ще се наема с нелеката задача да създам точно такава концепция. Започвам с ...

avatar

Магазин за учителя в Учител.БГ


Всеки учител знае, че най-добрият способ да се научат децата на нещо е то да бъде демонстрирано и представено по един забавен начин. Сухата теория се забравя на следващия ден или се наизустява, а това не е най-подходящият начин децата да разберат ползата от ученето и да се научат да ползват новите знания в практиката. Затова всеки учебен кабинет трябва да бъде оборудван с различни помагала, които да обогатяват образователния процес. Вероятно . ...

avatar

Образованието в селски условия – преосмисляне на перспективата

Когато говорим за витализиращата функция на образованието, не трябва да забравяме, че тя протича винаги в конкретни условия и има национален, регионален и общностен характер. Това означава, че често пъти образователните реалности в селски и градски условия, макар и развиващи се в единна нормативна рамка, са различни, защото те отразяват спецификите на инфраструктурата, особеностите на работата и живота, на населението и пр. Освен това в ...
avatar

Старият стандарт за гражданско образование

„По този начин присъствието на потиснатите в борбата за тяхното освобождение ще бъде това, което трябва да бъде – не псевдо-участие, а обвързана ангажираност.“ (1)

Новият проект на държавен образователен стандарт за гражданското образование (и по-точно – за гражданското, интеркултурното, екологичното, здравното и за устройството на т.нар. ученическо самоуправление) е факт. Това ми дава повод да напиша четвъртата (2) поред и ...

avatar

Позиция СО „Подкрепа“ относно проект на Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите специалисти

Синдикат „Образование“ е безкрайно озадачен от представения за обществено обсъждане проект на Наредба. Огромен брой от текстовете, предложени в проекта не кореспондират с договорените по време на работната група.

Педагогическите специалисти са вече повече администратори, отколкото педагози, като със своите задължителни административни дейности, се отдалечават безкрайно много от учениците, родителите и своето призвание. ...

avatar

Учителски протести в Мексико

Ето как се представят нещата по централните медии:

В Мексико продължават протестите на учителите срещу образователната реформа в страната, която повишава професионалните изисквания към преподавателите и улеснява тяхното освобождаване от длъжност.

Проявите на насилие в демонстрациите се превърнаха в пагубни удари по репутациите на образователния министър Аурелио Нуно и вътрешния министър Осорио Чонг.

avatar

Реформата на експертите и нереформата на учителите

Реформата в предучилищното и училищното образование в България през последните месеци подлежи все по-малко на смислен анализ, що се касае до конкретиката на различните ѝ теми. Още по-малко пък вече има място за „конструктивни предложения“, „визионерство“ и не знам какво още. Новият закон е факт и лека-полека се привежда в действие. Даже и министър сменихме в знак на пълна безкомпромисност пред готовността за реформи, така че основания ...

Web accelerated via IISpeed by We-AMP