arebe magare - Публикации

 

Преглед: >
 

Език, мислене, образование (фрагменти)

I. Езикът

1.

Има думи, които са ни решително безполезни, които просто „няма какво да ги правим". Като ги изговаряме, ние не правим нищо повече от това, да осведомяваме слушателя, че сме ги чули някъде.

Защо ги произнасяме тогава? Това е по навик, от детството, когато човек повтаря всичко което чуе, за да се уподоби на възрастните; и да види, как ще му отговорят на казаното. Така той  „пораства", но и също „ ...

Принципи на здравословното родителстване

Въпросите свързани с възпитанието на децата вероятно са едни от най-дискутираните в общественото пространство през последните години и вероятно има най-различни и често доста противоречиви отговори свързани с това, какво е да си справящ се родител. Готови рецепти няма. Но има няколко основни принципа, които могат да помогнат. Когато си родител вероятно е важно да имаш повече информация, повече полезни алтернативи. В семинара ще се представят .. ...

Децата и значението на националистическия пърформънс

f4d9e351400

Децата-караул пред паметника на Левски в София предизвикаха изключителен интерес и в същото време – неприкрит смут и разнопосочни критики. Преди случаят да отшуми непоправимо, оставяйки все пак своя отпечатък върху възможното и невъзможното в политиката занапред, бихме искали да прокараме една важна критическа линия, която, надяваме се, да бъде полезна и за в бъдеще. Още повече, че на дати като 19 февруари и 3 март изглежда ще ...

Щом животът ни няма стойност, ще стачкуваме! Призив за глобална стачка на жените // 8 март 2017 г.

640px-Women's_March_on_Washington_(32593123745)

От Полша до Аржентина, от Турция до Италия се оформя глобално женско движение. В над 20 страни на 8 март жените ще излязат на улицата и ще стачкуват, прекъсвайки производствените и възпроизводствени дейности за един ден. Като черпи вдъхновение от женските стачки в Полша и Аржентина, от огромните демонстрации срещу мъжкото насилие срещу жени в Италия, и следва примера на глобалните женски маршове, които, след началото си във Вашингтон и ...

"Приобщаващо образование"... - що е то ?

Ето няколко писти за "приобщаващото образование" (с или без кавички)...

А вие какво мислите по въпроса ?!? 


Новият стандарт за приобщаващо образование съдържа всички механизми така, че училището да може да организира себе си като среда, която да може да се включи и да се справи с определено трудно поведение.

Въпросът е, че начинът, по който стандартът влезе в практиката, е през административното му четене, през документацията, ...

От реформа към сегрегация, или за иновативните училища

977341437_24d6808d6d_o

Училищата продават учебни планове и програми в съответствие със същия процес и имайки същата структура като търговски дружества. Производството на учебни планове за повечето училища започва с предполагаемо научно изследване, на чиято база образователните инженери предсказват търсенето и инструментите за поточната линия в рамките, определени от бюджета и табутата. Дистрибуторът-учител доставя завършените продукти на потребителя-ученик ...

КРАЯТ НА ПРОСВЕЩЕНИЕТО В ПРОСВЕТАТА

Как упадъкът на образователните системи произвежда прекариат

Комодификацията* на образованието е един от факторите, който буди гняв и разочарование. Реформата на образователната система към подобряване на „човешкия капитал“ все още не е създала по-добри перспективи за намиране на работа. Образованието – продавано като инвестиционен актив, който не носи икономическа възвращаемост за своите купувачи, е, казано най-просто, ...

700х30х1,95583 – 60% = Децата и държавата-предприемач

[...] А междувременно, на по-дълбоко ниво се пропуска същината на конкретното предложение, на чието поле се води сражението – фактът, че 1) това са стипендии и 2) че това са стипендии за 700 ученици. Т.е. преди да гледаме каквито и да е било други подробности, вече трябва да признаем, че това е една изключително тясно насочена мярка – 700 ученици. [3] [...] Както и че държавният разход в получаващата се крупна сума е едва 40%. [...]

СЕМИНАР ПО ВАЛДОРФСКА ПЕДАГОГИКА

Творчество и креативност в грижата за децата

По инициатива на сдружение „Приятели на валдорфската педагогика” на 8 август в София беше открит семинар, на който бяха предствени резултатите от проведените досега валдорфски обучения в България. Основен лектор на семинара бе добре познатата на българската общност преподавателка Шейда Айсъл, член на немската педагогическа секция, популярен лектор на международни семинари и ръководител ...

Обща концепция за преподаването на информатика и технологии в училищата

Това е една много пипкава тема, в която в началото ще се наложи да сме по-общи и да не разполагаме с цялостни концепции. Защото такива няма. Както официалното образование, така и валдорф и другите алтернативни педагогики не дават ясна концепция по въпроса. Липсва напълно сериозна изследователска дейност по въпроса. Започвайки скоро като учител по информатика, ще се наема с нелеката задача да създам точно такава концепция. Започвам с ...

Web accelerated via IISpeed by We-AMP