Последни публикации в общността

 
avatar

Бележки относно Св. Климент Охридски

 След Преславския събор (893 г.), както пише Теофилакт, „Климент станал пръв епископ на български език.“ Димитрий Хоматиан пише, че той е „по род от европейските мизи, които обикновеният народ знае и като българи.“ „Сам Борис предал като дар на триблажения Климент три къщи в Девол, отличаващи се по своя разкош и принадлежащи на комитски род. Освен това му подарил и места за почивка около Охрид и Главиница.“ (Теофилакт Охридски в „Пространното ...

avatar

Няколко бележки относно Богомилите

Няколко бележки относно  Богомилите

Ако се абстрахира човек от набиващото се в очи старание за доказване на несъстоятелността и еретичността на богомилското учение и се обърне внимание на почти неволно изпуснатата квалификация в "предисловието" - масалианска ерес - става ясно защо са били толкова опасни богомилите и учението им, което отхвърля църковната организация, обреди и символи, призовава към скромен и аскетичен живот и твърди, че ...

avatar

Защото трябва да се напиша

Защото трябва да се напиша

По страниците на живота, 
някъде там между редовете, 
заслушан в шепота на тишината, 
търся времето и безвремието 
за да намеря себе си 
в думите и многоточията. 
Защото трябва да се напиша. 

© Ванко Николов ©_Българионъ° ®Ⓥ˜☼

avatar

Първохристиянството на българите 2

Първохристиянството на българите 2

От 2-ри век повечето императори са траки чак до Василий Il. Тракия е до Троя. Императори са фригийците - малоазийските траки и арминци. Латинци (римляни) императори няма в Източен Рим. Теодосий l направил черковния преврат на събора през 382г. е испанец. Всички войни между Цариград и България са граждански на Верска основа. Защото Св. Цар Константин Велики дава статута на автономия(федеративност) на ...

avatar

Стихът след нас

Стихът след нас

При залез събери 
всички болки, кръпки, 
преглътнати рани и белези 
само в един стих. 
Когато светът узрее, 
обречен на любов,
стихът ще остане след теб. 

© Ванко Николов ©_Българионъ° ®Ⓥ˜☼
avatar

Когато те целуна

Когато те целуна

Когато те целуна 
тишината ще се взриви.
И всички думи ще 
онемеят от излишност.
Защото предречено е: 
тогава любовта, 
времето ще притежава. 
И душата в няколко обли 
многоточия ще се разплаче 
след топлината на залеза.

© Ванко Николов ©_Българионъ° ®Ⓥ˜☼
avatar

Без думи

Без думи

Когато след 
залеза, всички 
думи онемяват
от излишност,
тогава остават 
само няколко 
обли многоточия 
за да разплачат 
душата.

© Ванко Николов ©_Българионъ° ®Ⓥ˜☼
avatar

Етюд за живота

Етюд за живота

Когато събереш 
парченцата 
счупено време
и се изправиш 
пред съдбата,
тогава разбираш
че белези остават
и от чувства.
И от мисли.
От ръба на 
безвремието,
наречено живот.

© Ванко Николов ©_Българионъ° ®Ⓥ˜☼
avatar

ЧИТАТЕЛСКИ ДНЕВНИК-КАК СЕ ПРАВИ

https://www.youtube.com/watch?v=WOqT9Vr83OU
avatar

ХАЛАндия

Минаха тридесет години от оня ден, в който Бялата Змеица и Змей-Горянин решиха да живеят в една пещера и да плащат и псуват една и съща сметка за вода и телефон. Ток не им трябваше, защото имаха огън в излишък.
Бяха си почти същите, като едно време,  е почти…
Web accelerated via IISpeed by We-AMP