+29 29 гласа

"Съчинение по преживяване" - урочна разработка + презентация

Тази седмица по линия на регио проекта по секторна програма Коменски имах честта на мой урок да присъства латвийската ми колежка Елена Платонова.

Урока първоначално го бях разработила върху съдържанието от учебника по български език за 3. клас на изд. "Булвест", но тъй като с моите деца работим по учебника по български език на доц. Танкова на изд. "Просвета", сценарият и презентацията претърпяха някои промени по отношение на задачите за групова работа, които включих, и допълненията в обобщителната му част. 

В крайна сметка се получи нещо различно и ново. Резултатът е една компилация от учебното съдържание на двата учебника и моите идеи за реализирането на темата. 

В архивирания файл освен презентацията с разширение *ppt и работният вариант  на урочната разработка в текстов формат (с формулирани въпроси към децата) се съдържа папка с работни листи за груповата работа и файлове за разпечатване на елементите на схемата, съдържаща етапите за писане на съчинение, която онагледих, залепвайки я в хода на урока с пластилин на дъската.