Поли Рангелова - Публикации

 

Ecology

Преглед:
 

Жалба за едно дръвче

Преди няколко дни един съсед - млад човек, позвъни на вратата ми, за да ме помоли да се подпиша под една жалба, която той има намерение да изпрати до общината.

"Еко" усмивки от едно контролно

На едно от контролните по човекът и природата (по този начин вече се нарича природознанието) третокласниците, освен знанията си за водата и въздуха, начините за замърсяването им, както и техните свойства, изразиха и лични мнения по тези въпроси.
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET