Поли Рангелова - Публикации

 

miit

Преглед:
 

Смърт чрез PowerPoint - Алексей Каптерев

Преведох материала на Алексей Каптерев и го записах от *pdf в *ppt, защото, защото много ми допадна :)

...

Предмет на информатиката. Понятието информация

Статията е писана на 27.02.2006. Смятам, че мястото й е в тази общност.

........................................

Тъй като от тази година допълнително обучавам малките ученици по един много нов учебен предмет за нашата образователна система, който се нарича Работа с компютър и информационни технологии (РКИТ), ми се е искало да прочета нещо повече за неговата методика на преподаване.
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET