Поли Рангелова - Публикации

 

Literatura

Преглед:
 

Сърдечни трепети по Коледа

А това е моят разказ, с който искам да участвам в конкурса :)...

Кратък речник на някои литературни термини

I. Стилистични фигури. Същност – събирателно название за тропи и риторични фигури, обикновено се разглеждат като “украса” на речта, необичаен начин да се наричат нещата, отклонения от представите за норма.
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET