Типова характеристика за ученик от начален курс

Правилното е да кажа "начален етап", ама така да не ми идва естествено...

Днес отделих време, за да редактирам една примерна характеристика, която като главен учител да предложа на колегите начални учители в нашето училище. Нашият педагогически съветник беше посетила обучителен курс, на който им бяха раздали типови характеристики.

И сега какво се получава. Оригиналната характеристика съдържа цели 4 страници - твърде много, бих казала, и формулировките някак не ми допаднаха. Редактирах, редактирах и накрая си рекох да ви покажа какво съм сътворила. Ще се радвам на честни и обективни мнения и на всякакви предложения.

Положителното в характеристиката е, че писането е сведено до минимум, защото се използва скала с критерии.

Ето първо вижте характеристиката, която съветничката ми даде:

Линк

А сега вижте онова, което днес сътворих.

Линк