+26 36 гласа

Когато децата влязат в ролята на родители

Един клип, който направих през 2010 г. по време на представление на образователен театър. Децата бяха поканени да влязат в ролята на родители и се справиха блестящо, но още по-интересно беше да се наблюдават реакциите на останалите ученици. 

Моето категорично мнение е, че ролевите задачи, игри и спектакли имат огромен потенциал за развиване социалните умения на децата и за изграждането на техния социален (емоционален) интелект. 

Приятно гледане!