+2 2 гласа

SOS! Търси се спешно текстът на едно стихотворение!

За него се знае следното:

- вероятно авторът му е Слав Караславов;

- предполага се, че е от стихосбирката му „На сина”;

- по този текст е имало песен на Петър Чернев – хубаво би било и нея да я намерим;

- помнят се отделни стихове, като следните:

"Ще видиш гори без вода
и реки без дървета,
небе - равнодушно и черно.
Слепец ще те води по правия друм...
а може понякога тъй да се случи,
че някой глупак да те учи на ум.
А може понякога тъй да се случи –
клеветник на чест да те учи...”