Как си вкарах автогол

Сутрин се събуждам в продължение на дълго време, пиейки чаши кафе вкъщи. После, в училището, продължавам с безмилостното кофеиново атакуване на моя организъм. Случва се понякога до обяд все още да блуждая недосъбудена, но тази сутрин ококорих очи рано-рано.

Посрещна ме в училищния двор таткото на Калина с думите:

- Вчера отново са откраднали телефона на дъщеря ми, докато всички сте били във физкултурния салон да провеждате Коледно тържество.

- Отново?!...

Не можех да повярвам, че на едно и също дете в разстояние на две-три седмици изчезва телефон от момичешката съблекалня. Предния път Калина тежко преживя загубата на скъпата вещ. Съблекалните не се заключват - и това е от години! - затова аз след този случай не пускам децата да влязат в салона преди да са ми отговорили на въпроса дали техните телефони и ценни вещи не са зарязани някъде безстопанствено. Обикновено след моето запитване няколко ученици се втурват по посока на мястото, където стоят нещата им, след което взимат ценностите си и ми ги донасят.

Вчера обаче, в суматохата, няколко класа хвърлиха ученическите си чанти в съблекалнята, която не се заключва. Мислехме за тържеството, за Дядо Коледа, а не за евентуални кражби. Да, ама крадците не пропускат да се възползват от предоставената възможност.

- Виж какво – продължи таткото на Калина, с който си говорим на „ти”, понеже се познаваме отдавна, – аз не съм дошъл да търся сметка заради материалната загуба, а съм дошъл да поговорим за това какво ще направи училището, за да се превърне в място, в което децата да се чувстват по-спокойни.

- Да, въпросът е много сериозен – съгласих се аз. – Предлагам да се качим до стаята на ръководството, да ги уведомим за случилото се и да поговорим за мерките, които трябва да се вземат.

И в този момент си мисля, че съм била голяма глупачка да си въобразя, че споделяйки за проблема, ще получа помощ.

Качихме се горе и попаднахме на пом.-директорката. Разказахме случая, а таткото на Калина попита какви мерки ще вземе училището. Пом.-директорката първо каза, че всеки ден чува за изчезнали телефони и това, едва ли не, вече й е дошло до гуша да го слуша. После погледна към мен и заяви, че понеже класният ръководител не е съобщил на ръководството, че има проблем със съблекалнята, значи вината е негова. Тоест – моя.

Както казах по-горе – съблекалните не се заключват, защото ключове никой не притежава. А от начален курс всички класни ръководители си водят физкултурата. Само че тази сутрин научих, че аз не съм си свършила работата, а не някой друг. 

Слушах какво говори пом-директорката и изумлението ми беше толкова голямо, че нямаше нужда да пия още кафе - адреналинът ми беше вече в достатъчни количества.

Таткото каза, че не е дошъл тук, за да обвинява някого, а за да обсъдят проблем. Само че не беше разбран. Стори ми се, че се почувства неловко от цялата ситуация.

А на мен ми трябваше известно време, за да асимилирам развоя на събитията. Смятам за недопустимо колега да говори пред родител за друг колега, че не си върши работата. Това е върхът на неколегиалността!!! Можем да си кажем всичко, но не пред хората, които очакват от нас да сме образец на възпитание и такт.

След това седнах и написах докладна до директорката, в която обясних, че не мога да нося отговорност за нещо, което нито ми е вменено като отговорност, нито са ми създадени условията да мога да отговарям за него.