+7 7 гласа

Делегираните бюджети в образованието

За да сме информирани, е добре да се запознаем с документите, по-долу.Анализ и оценка на приложението на делегираните бюджети  в образованието


Основни характеристики на делегираните бюджети


Формиране и разпределение на финансовите ресурси


Делегирани и неделегирани отговорности


Концепция за финансова децентрализация на образованието


Разработване, приемане и изпълнение на училищен бюджет


Слагам тук и линк към:

Ръководство за въвеждане, функциониране, оценка и контрол на делегираните бюджети в образованието