avatar
+1 1 глас

Предмет на информатиката. Понятието информация

Тъй като от тази година допълнително обучавам малките ученици по един много нов учебен предмет за нашата образователна система, който се нарича Работа с компютър и информационни технологии (РКИТ), ми се е искало да прочета нещо повече за неговата методика на преподаване. След дълго и щателно претърсване на българското интернет пространство, установих, че никой на този етап  не се е сетил да предложи някакъв помощен материал в тази насока.
За разлика от нас, българите, обаче, братята руси имат традиции в това отношение, защото в техните начални и основни училища информатиката се изучава като задължителен учебен предмет, а не както у нас под формата на ЗИП и СИП.

Докато сърфирах из руските сайтове, попаднах на едни доста добри разработки, свързани с преподаването на тази материя (при малко по-големи ученици), които от днес нататък ще публикувам в мой превод за потребителите, гостите на bglog.net, учителите и най-вече за подрастващите, изобщо всички, които проявяват интерес или имат желание да направят своите първи стъпки в тази област. Ще се радвам, ако съм полезна с моите онлайн уроци, даже нямам нищо против те да бъдат копирани и разпространявани при условие, че се цитира източника им.

Въпросът за събиране, обработка и разпространение (обмен на информация) е стоял пред човечеството на всички етапи от неговото развитие. В продължение на дълго време основните инструменти за неговото решение са били мозъкът, езикът и слухът на човека. Първото кардинално изменение настъпило във връзка с появяването на писмеността, а по-късно и при откриване на книгопечатането... Положението коренно се променило с появата на електронно-изчислителните машини.

Предмет на информатиката

Вие започвате да изучавате информатика. Как мислите, какво означава думата информатика? Някой ще каже, че тя означава работа с компютър, друг ще каже, че това е съставяне на компютърни програми. И всеки от вас ще бъде прав. Някои смятат даже, че информатиката е учебен предмет, чрез който се изучава компютъра и учениците се научават да работят с него. Вярно е, че в редки случаи урокът по информатика може да премине без компютър. Но и на урока по химия се използват колби и епруветки, а в същото време химията не изучава само колбите и епруветките. Същото е и с информатиката, която не изучава само компютрите.

Вслушайте се в двете думи: информатика - математика. Те са в съзвучие, римуват се. А какво е това математика, освен че е учебен предмет? Правилно, това е наука. Информатиката също е наука. Какво изучава информатиката?

Информатика - това е наука, която изучава начините за получаване, съхранение, предаване и обработка на информацията.

За да се работи с информацията на съвременно ниво, е необходимо да използваме компютър и затова компютрите се изучават в уроците по информатика. Стремителното развитие и широкото разпространение на информатиката започва с появата на компютрите и в момента тя е една от най-бързо развиващите се науки.

Понятието информация

Информация - това са сведения (съобщения) за окръжаващия ни мир, които постъпват при нас във вид на знаци (символи), сигнали.

Още като се събудим сутрин, ние веднага попадаме в света на информацията.  Докато гледаме, получаваме информация; докато слушаме, също получаваме информация; взимаме предмети, ядем, миришем и отново получаваме информация. Веднага след раждането си малкото дете започва да получава информация за околния свят.  Информация ни носят предметите около нас, както и източниците: книги, списания, вестници, телевизия, радио и др.

От най-древни времена човекът е обкръжен от информация. Потребността да изразиш, да предадеш информация, е довела до появяването на човешката реч, писмеността, изобразителното и музикалното изкуство,  книгопечатането, пощенските връзки, телеграф, телефон, радио, телевизия, интернет.

Една и съща информация може да се представи в различен вид. Например можеш да представиш информация за това как си прекарал лятото. Естествено ти ще разкажеш на приятелите си с думи или ще напишеш съчинение на хартия, ще нарисуваш картина или ще съчиниш стихотворение.

Затова цялата информация се разделя на следните видове: 

  1. Графична - това са картинки в списания или книжки, географски карти, чертежи, рекламни плакати, схеми, т.е. всичко онова, което е нарисувано, снимано или начертано;
  2. Текстова - това са книги, вестници, обяви, записки, бележки, ваши тетрадки и дневници, т.е. всичко това, което е написано на ръка посредством букви или други символи или е напечатано;
  3. Звукова -  човешка реч, музика, звуци от природата, звънци, т.е. всичко, което ние чуваме;
  4. Числова - (цифри, таблицата за умножение и др., т.е. всичко това, което е представено с помощта на цифрите);
  5. Видеоинформация - (анимационни филми, кино- и видеофилми, рекламни клипове).
По-подробно ще обясним какво представляват първите три вида информация в някои от следващите уроци.

Забележка: В българските учебници е добавена и жестова информация, свързана с езика на тялото, но пък няма числова - цифрите са споменати при текстовата информация. Според мен обаче руската класификация е изградена по-пълно и вярно в контекста на информатиката и информационните технологии.

Следва продължение...

________________________________

Статията е преведена от руски специално за bglog.net