avatar

Фундаментална цел на училищното образование

Скъпи съблогери,

   Моля ви да коментирате доколко вашите лични представи за фундаменталната цел на образованието съвпада с тази, която формулирахме в инициативата "Новото образование" и в блог "Образование" преди близо 9 месеца:

____________________ 

Главна цел на училищното образование*

    Главната цел на училищното образование е, първо, да запазва и развива детския творчески порив така, че всяко дете да живее пълноценно и придобива с радост допълнителни знания и умения, и второ, да спомага за израстването на детето като самостоятелно-мислеща и социално отговорна личност, която се отнася към живота с ведрина,  ентусиазъм и значителен обществен ангажимент.

----

* Под образование или училищно образование да се разбира „предучилищна подготовка и училищно образование”.

____________________________


   Мнението ви и диалогът тук ще ни помогнат да прецизираме или потвърдим ЦЕЛТА така, както е, и ще продължим да проектираме и градим Новото около нея. Нека ви кажа, че следващата ни стъпка ще е документ свеждащ тази фундаментална цел в 15-16 по-малко абстрактни цели. 

 

Благодаря ви!