avatar

Какви са целите на образованието и коя е основната му цел

Понеже ми е трудно да излезна с една цялостна академична публикация, пак само ще споделям какво мисля, какво чувствам и на какви чудни неща попадам в търсенията си. Ще ти ги сервирам тук с надеждата да намерят при теб по-благодатна почва, па да се развият.

Търся начин да изразя схематично елементите на моето Ново образование. В търсенето си на модел из интернет попадам на различни "схеми на образованието". Но всичките говорят за различните образователни степени - разните му етапи - в Дания, Ирландия, Швеция, Финландия, Хонконг. Не намирам схема на елементите на образователната система. Нали е система? Кои са елементите й? Аз си представям някои (изброените малко по-долу), но това едва ли са всичките, ами другите? А как са свързани помежду си? Как са подредени? Кой от тях е толкова силен, че да повлияе на всички останали? Кой е незначителен?

Зная, че в образованието със сигурност намираме различни видове дейности: административни, педагогически, възпитателни и учебни. Но играят важна роля и цялостната образователна политика, и подготовката на учителите, и отношението на родителите, и културната среда. Важни са финансовата рамка и конкурентноспособността на учителската професия; характеристиките на пазара на труда; качеството и цената на учебните материали и наличността на достатъчно детски градини; международните проекти и натискът на обществеността; отношението на родителите, силата и похватите на местния бизнес; настроението на жената на местния деребей и самочувствието на кмета. Много неща! Как да ги нарисувам обаче на един лист хартия? Как да илюстрирам влиянието на всяко едно от тях върху всичкото? ... ?

Елементите на Новото образование са тук, в главата и в бумагите ми, но са много разхвърляни. Трябва да ги подредя и да ги представя ясно. Събрал съм цяла една библиотека с книги, с доклади, статистики и статии от широкия свят. Довчера се питах що е качествено образование, а днес се усещам, че дори не зная що е образование! Нямаме еднозначно определение за образованието и не знаем каква е основната му цел. Като си говорим за образование едни разбират едно, други - друго, трети - трето. А искаме образованието ни да върви?! Ето какво ще направя - вдъхновен от един много хубав хонконгски документ от 1993 г., ще напиша аз определението на основната цел на образованието. Ето го тук

 

Основната цел на училищното образование е, първо, да запазва и развива детския творчески порив така, че всяко дете да живее пълноценно и придобива с радост допълнителни знания и умения, и, второ, да формира самостоятелно-мислещи и социално отговорни личности, които се отнасят към живота с ведрина и ентусиазъм, и проявяват значителен обществен ангажимент.

 

Ве-е-е-е-е-еликолепно!  :)

Коментари?