+30 32 гласа

"Търси се изчезналата буква" - игра с буквите на гласните звукове

Като една прилежна ученичка си "написах" следващото домашно към втория урок на Вили Дафчева.

Целта на играта е децата да поставят с влачене на мишката подходящите букви в думата, представена с модел.

Линк

Вили, благодаря за невероятно ценните уроци, които ни предлагаш!  Обясненията ти са много лесни за разбиране.