0 0 гласа

Пътят на хляба от нивата до трапезата - помощна презентация към урок по четене на тема "Под горица, под зелена" - народна песен"

Преди две години правих презентация към урок по четене, който има за цел да запознае децата с народната песен като нов жанр. В читанката на Г. Георгиев и Вл. Попов е предложена народната песен "Под горица, под зелена". Само че преди да стигна до формирането на представа за жанра, ми беше необходимо да поработя върху съдържанието на песента, защото текстът й съдържа думи, чието значение за повечето деца е непознато. 

Отне ми доста време, за да намеря подходящи снимки и картинки, с които да онагледя трудовите дейности на българския селянин, свързани с отглеждането и прибирането на житото. Оказа се, че в интернет няма голям избор на графичен материал, но се надявам презентацията все пак да ви е полезна, колеги.