КТД - София

Браншовият КТД 2016 г. е обществено достояние

Изпратиха ми новия КТД за София, подписан със Столична община на 04.07.2016 г. Качвам го тук, защото е добре софийските колеги да бъдат запознати със съдържанието му. Очакваните 10 заплати след 01.01.2017 г. при пенсиониране на педагогическите кадри, работили през последните 10 години в бранша, са всъщност 10 заплати и половина.