Морски рими :)

Привет от морето! Стихоплетството започва все повече да ми харесва. Оказва се, че то всъщност е една изключително забавна игра за ума, увличаща с търсенето на идеи, образи, рими. Пък и българският език е толкова звучен и изразителен! Как да устоиш на изкушението да си забъркаш някаква своя магия с думите и след това да провериш въздействието й!

Пращам ви солен морски поздрав в рими заедно с две мои снимки, които морфирах. Стихотворението е опит да ви покажа първото си ярко впечатление от пристигането ми на морето.

Морски щрихи

На морето изпраното синьо
до хоризонта простряно блести.
Лъскат в пясъка миди маслинени.
Спряло, слънцето къпе лъчи.

Плажът в пъстри чадъри се гизди,
очарован от хорската врява.
За прекрасното лято си мисли
и мечтае си да не опустява…

 more-kiten.gif

 http://bglog.net/ClientFiles/d8b83c57-8627-4488-8f2f-4718347d8dbf/more-kiten.gif