Химикал или химикалка?

Всъщност и двете думи са написани правилно. Грешката идва от това, че се бъркат една с друга. Или по-точно думата "химикал" се употребява вместо "химикалка". Например: "Пешо, подай ми един химикал" вместо "Подай ми една химикалка".

 Пиша този пост, защото грешката придоби масов характер, а се съмнявам, че един ден учените от Института за български език на БАН официално ще обявят двете думи за дублетни. Защо ли? Защото те назовават две различни неща. Едното е название на предмета - "химикалка" (приспособление за писане, в което се поставя химикал), а другото е част от този предмет - "химикал" (пълнител за писане, зареден със специално мастило). Това означава, че ако са дублетни форми, няма да може да разграничаваме пълнителя от пластмасовия или металния корпус на химикалката. 

Има и друга причина, заради която трябва коректно да употребяваме двете думи. В тълковния речник е записано още едно значение на думата "химикал" и то е "получен по химически път препарат". Може да си представим колко взривоопасно става положението, ако Пешо от горния пример разбере думата в буквалния смисъл.