Как се пише - габърче или кабарче?

Днес попаднах на текст, в който се говореше за кабарче с пластмасова глава. Замислих се, че от няколко години тези изделия ги наричаме пинчета. Да, ама в Правописния речник такава дума пинче няма, макар че тя масово е навлязла като наименование на търговски артикул. 

Потърсих думата кабарче в речника и за моя изненада и нея я нямаше там. Открих обаче габърче - форма, за която винаги съм си мислела, че е неправилна.

Разбира се, отговор на търсенията ми даде сайта "Как се пише". Оказа се, че до 2012 година е било правилно да се напише кабарче, а след 2012-та за книжовна форма е приета габърче. Не разбирам защо се е наложила тази промяна, след като кабарче е чуждица - има турски произход. 

Да се върна на пинчето. То все пак е нещо различно от кабарчето.Пластмасовата част на пинчето го прави не толкова устойчиво и най-често то се закача върху корково табло. В тази връзка според мен е редно и думата пинче да влезе в речника, за да може и това изделие да получи официално своето название.