Как нашите ученици писмено общуват на родния си език...

В последните минути на отминаващия празник - Международния ден на майчиния език, ще споделя снимка от днес, която бих искала да предложа като тема за размисъл.

На тази снимка ще видите бяла дъска, на която учениците от по-горните класове са изписали примери за предпочитания от тях начин, по който те общуват в интернет: в социалните мрежи, форуми, скайп и т. н. Задача, която тяхната учителка е била поставила, за да установи как онова, на което учим децата в училище, се прилага от тях в писмената им реч. 

Линк към снимката:  http://bglog.net/ClientFiles/d8b83c57-8627-4488-8f2f-4718347d8dbf/zdr2.JPG