+3 5 гласа

За „коридорите” и тринайстата заплата

Не разбирам добре в какво се състои ползата за учителите от двете нови предложения с днешна дата, които не фигурират в проекта за споразумение, изготвен от синдикатите.

От лаконичните обяснения, чути в новините по адрес на „коридорите” в системата на образованието, горе-долу схванах, че иде реч за разделно заплащане (нещо като разделно хранене) на трите групи работещи, заети в нашата сфера: педагогически, непедагогически и обслужващ персонал. Нима и сега заплащането не е регламентирано да бъде различно според съответните наредби с таблици и числа? Не разбирам кое е новото в цялата работа и си признавам, че гледам с недоверие на нововъведението, защото не знам какво точно вещае то.

За тринайстата заплата, която ще влезе в основната, ползата единствено е за колегите, които предстои да се пенсионират, само че те са нищожно малко число в сравнение с останалите учители, на които не им предстои излизане в пенсия. За последните това ще намали заплатите им с няколко процента – още не е уточнено с колко.

Разочарована съм...