avatar

СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПАРКИНГИТЕ ПРЕЗ ЗИМАТА

Студеното време и пътната безопасност са противоположни понятия. Този факт налага предприемане на мерки по обезопасяване на паркинги и паркингови пространства.  За щастие, след вземане на няколко жизненоважни мерки, обектът може да бъде защитен и благосъстоянието на всички - гарантирано.

Нужен ли е план за безопасност на паркингите?

Работодателите са длъжни да се грижат за служителите и посетителите на своите обекти.  Това обхваща както вътрешните, така и външните пространства. Паркингите трябва да се поддържат в съответствие с безопасните стандарти през цялата година и това е особено важно през зимата. Ледът и снегът могат да доведат до подхлъзванe, което може не само да причини нараняване и загуба на живот, но може да доведе и до съдебни действия срещу вашия бизнес. Ето защо е наложително да се предприемат мерки за предотвратяване на инциденти поради лошо време.

Как се подобрява безопасността на паркингите през зимата?

Оценка на риска

Разумната отправна точка е да се направи оценка на риска, за да се идентифицират потенциалните опасности на вашия паркинг, независимо от сезона. След това ще бъде по-лесно да създадете план за минимизиране на често срещаните рискове, но също и рискове, които са специфични за вашия индивидуален обект. Редно е първоначално да обърнем специално внимание на области, които биха могли да повлияят най-много на хората при лошо време - входове, склонове, площи под дървета.

Закупуване и монтаж на пътни знаци за безопасност.

Дори през зимните дни някои водачи и минувачи може да са на “автоматичен режим” на шофиране и ходене. Няколко добре поставени табели, предупреждаващи хората да забавят темпото и да бъдат бдителни за опасностите, ще ги подтикнат да променят поведението си. 

Осветление

По-кратките и по-тъмни дни означават, че работниците и служителите ще напускат и пристигат на работното си място в тъмната част на денонощието. Тази липса на светлина може да повлияе на видимостта и безопасността. Жизненоважно е да монтирате подходящо осветление на паркинга, а може би и на самите знаци, така че шофьорите и пешеходците да виждат опасностите и препятствията с пълна яснота.

Поддържайте пътната настилка чиста

Падащите от дърветата листа и клонки могат да създадат проблеми за сцеплението на гумите и безопасността на пешеходците, особено ако са съчетани с дъждове и снеговалежи. Важно е да има специално назначен човек, който да се грижи за настилката като я почиства или сигнализира за нередности и опасности.

Ограничители за вода

Тъй като студеното влажното време доминира в зимните месеци, в бъдеще може да е разумно да се издигнат бариери срещу наводнения на паркинги и застрашени части. Това би било доста полезно в градове, които изпитват затруднения с отводняването при валежи.

Почистване на снега и третиране на настилката.

Независимо дали има отговорно лице на място или наемате специализирана компания за изпълнението на задачата, наложително е да се  осигури адекватно третиране на вашия паркинг, когато температурите падат под минимума. Може да бъдете успокоени от по-ниската средна скорост на превозните средства на паркингите, но всяка една загуба на сцепление може да причини щети, независимо от скоростта. При висока концентрация на автомобили на едно място, загуба на контрол на паркинг може да причини щети за хиляди левове. Почистването на снега  е основно изискване за зимна безопасност. 

Инвестирайте в правилна настилка и пътна маркировка.

Бъдещо доказателство за безопасността на вашия паркинг е повърхността против хлъзгане. Тези бои са специално създадени, за да осигурят висококачествено сцепление на автомобилистите и пешеходците, което е особено важно при ледени условия. Различни цветни бои против плъзгане могат да се използват за очертаване на ясни посоки и подчертаване на различни зони на паркинга. Всички маркировки трябва да бъдат поставени от професионалисти, за да се гарантира пълната точност, както и че се използват най-добрите технологии и бои.