avatar

Предложение за адекватно справяне с проблема "агресивни коментари" или категоричен отговор на въпроса на Таничка "Кой ще ни оправи?"

Скъпи съблогери,

Последвалите събития след коментара на Борислава към публикацията на Мерилин показаха, че в Бглог е наложително да се вземе решение.

Много хора заявиха мнението, че решения трябва да се вземат от модераторите и администраторите, които са длъжни да трият агресивни коментари, които са в разрез с етиката и /или обиждат някого от блогерите.

Това доведе до дискусия, в която се изрази съмнение, че може да се разчита (или че е редно да се разчита) на вездесъщата преценка на модераторите и администраторите, първо, защото е субективна и може да е в разрез с етичните разбирания на голяма част от останалите блогери и второ,защото самите модератори са все пак повече от един и е възможно да имат различна преценка за това, каква трябва да е адекватната намеса в случая. Във връзка с това някои от вас дадоха предложение всеки блогер да има право да трие коментар на свой постинг,за който смята, че е обиден, нападателен или недопустимо невъзпитан.

Това е кратко обобщение на мненията, което направих, след като от вчера сутринта чета и пиша коментари към всички постинги по темата,след като прочетох мненията на засегнатите – Мерилин, Борислава и Серенити(засегната преди време от същия проблем). Уверявам тези, които си мислят, че модераторите мързелуват и не си вършат работата, че за да давам адекватни и обективни коментари по ситуацията , ми бе необходимо да прочета голяма част и отостаналите постинги на Мерилин, Борислава, Серенити,които не са по случая(за да се запозная с тях в частност като хора – от какво се вълнуват,радват, засягат ит.н.), постингите на останалите по конкретния случай и коментарите, което ми отне 1 пълен ден и половина (даже повече). Не мисля, че всеки път в качествотоси на модератор, ако имам и други задължения( в този случай наистина имам),трябва да бъда „набита” за това, че не съм отделила цял ден( не работен – 8 часа– повече са нужни, много повече, уверявам ви) за намеса в блога, в качеството си на раздаващ правосъдие. Не мисля, че и останалите модератори и админи трябва да бъдат сполетени от същата съдба.Но това е отклконение –да минем към въпроса.

По повод  предложението за триене на агресивни коментари, бяха изразени мнения, които могат да бъдат сведени до следните 3 групи(ако някой е забелязал повече, моля,нека допълни в името на обективността):

      1.Агресивните коментари , обидили блогер,трябва да бъдат трити, тъй като това недвусмислено заявява на обиждащия, че в този блог няма право на поведение, което е в разрез с общочовешките норми и с етичните правила на блога. Така всеки новопостъпил също ще е наясно какво да очаква, регистрирайки се в този блог, и какви са неговите отговорности като част от общността.

     2.Агресивните коментари  не трябва да бъдат трити, тъй като това можеда се разбере двузначно – или както във вариант 1(горе) ,или като опит да се нарушава правото на себеизразяване, чрез въвеждане на недопустима цензура. Акобъде разбрано по втория начин, това би отблъснало много хора от бглог –общността, които ще бъдат огорчени от нейната недемократичност. Освен това някои биха приели позицията на триещите като позиция на страхливци, които не могат да погледнат истината в очите и да се защитят аргументирано, което може да провокира реакцията „Аз пък напук ще стана по-нападателен;какво си въобразяват тия тука!”

       3.Агресивните коментари не трябва да бъдат трити, тъй като след тях съвсем закономерно идват и коментарите на защита към обидения и на критика към обиждащия. Така всеки блогер показва лицето си,като напълно закономерно такъв проблем го провокира да заеме човешка позиция.Това води до по-добро опознаване на блогерите, до вглеждане в различни мнения,до помъдряване( което често се случва в критична ситуация). Съществува връзка между събитията- има си причина-следствие и ако човек осъзнае ситуацията като такава, може единствено да се поучи, да не драматизира и да продължи напред.Следователно и въвеждане на строги правила не е необходимо.

 

Забележка: Пак вимето на обективността, моля, ако някой е забелязал наличието на друго мнение,да го гопълни.

Ако всички мнения се свеждаха до група 3, вземане на незабавни мерки нямаше да бъде наложително, но при наличие на  група 1. и 2. , това е неизбежно, тъй като бглог е общност, в която всички са свързани и решенията трябва да отговарят поне малко на нуждите и разбиранията на всички(разбира се, доколкото това е възможно). И пак защото бглог е общество от равнопоставени хора, не мисля,че подобно решение трябва да бъде взето еднолично или поделено между администраторите.

Моетопредложение:

Предложението не е всъщност мое, и други са заявявали досега желанието да се направи АНКЕТА, в която всеки блогер ще има възможност да изрази мнението си. Решението ще бъде резултатът от анкетата, тоест по статистически принцип- мнението намнозинството. Възможно е това да отдалечи хора от бглог(тъй като мнението на не всяко мнозинство е правилно), но поне ще се знае, че е взето обективно и никой не е бил лишен от това да вземе участие в него.

Имайки предвид различните ни вълнения, мисля, че малка анкетка в ляво, състояща се от един въпрос и няколко възможни отговора, изобщо няма да е достатъчна. Според мен трябва да се изготви анкета от няколко въпроса и трябва да има възможност отговорите да са отворени(макар че това се обработва после по-трудно), в случай, че нито един от посочените отговори не съвпада с мнението на анкетирания.

Засега възникнаха следните въпроси:

1.Трябва ли модераторите и админите да трият агресивни постинги?

2.Трябва ли всеки блогер да има право да трие сам коментари към свои постинги, които смята за обидни към него?

3.Трябва ли всеки блогер да има право да трие( не само да редактира) свои постинги?

4.Трябвали да има ограничение на броя на постингите,публикувани от един човек в рамките на 24 часа с цел да се защитим от спам?

 

Това вероятно не са всички въпроси – знам, че всеки от вас се е вълнувал за нещо и е имал проблем, за който е смятал, че е нужно решение.Както и че е обмислял подобни възможности за решение.

Приканвам всеки от вас да допълни моя списък с въпроси и да даде своите предложения за решения, ако желае!

На базата на вашите коментари ще бъде изготвена анкета, която всеки трябва да има възможностда попълни, след което резултатите ще се обработят и ще бъдат публикувани в бглог. Надявам се технически да не е проблемно тези резултати да се задържат на видно място по-дълго време, за да може всеки блогер, както и всеки новодошъл,който желае да се рагистрира, да са наясно:

1.какво да очакват от бглог като правила и какви задължения произтичат от тях;

2.че решенията са взети демократично, че са следствие от събраните мненияна всички блогери,а не са взети еднолично.

Надявам се всички да се отнесете сериозно към този проблем и скоро да дадете предложения за въпроси на анкетата или ако не сте съгласни с пускане на анкета, да дадете друго предложение за решение!Вярвам, че сме разумни хора и скоро ще постигнем общ резултат! Приятен неделен следобед!:))

 

П.П. С ограничените възможности на моя интелект по-обективен и демократичен начин не можах да измисля!:))))