avatar

Насилието над жени: несъстоялият се дебат

Какво щеше да се промени на практика, ако беше ратифицирана Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие

ян. 29, 2018

Повече от месец най-обсъжданата тема в България е ратификацията на Истанбулската конвенция. Партии, религиозни общности, активисти с опълченски плам се противопоставиха на ратифицирането ѝ, анатеми и молитви бяха използвани в развихрилата се битка „за“ и „против“.

Покрай споровете за превода на новото понятие „джендър“ и разпалването на страха да не би да ни „превземат иранските травестити“, с влагането и на допълнителен подтекст в мястото, на което конвенцията е подписана, съвсем в миманса останаха причината за нейното създаване и основните ѝ цели.

Непрочетената от заклеймилото я мнозинство, Конвенция на Съвета на Европа за превенция над жени и домашно насилие всъщност се опитва да систематизира всички форми на насилие над жени и деца, включително и срещу стереотипните роли, които господстват в държавите, към които е отправено посланието на конвенцията. При запознаване с текста на конвенцията непредубеденият читател неминуемо би си задал въпроси доколко нашето законодателство е достатъчно ефективно за толкова значимия проблем на българското общество, каквото е насилието над жени и деца.

 

Сдружение „Солидарна България“ намира за наложително дебатите да се върнат върху реално заложените цели на конвенцията. Затова ще опишем част от мерките, които тя предвижда да бъдат въведени, след като държавата я ратифицира:

 1. Конвенцията предвижда приелата я страна да създаде убежища за жените и децата, пострадали от домашно насилие. Досега българската държава няма участие в създадените приюти за жертви, поради което те са крайно недостатъчно и разчитат изцяло на неправителствени организации. Според нератифицирания текст, се предвижда също така психологическа помощ за децата, свидетели на насилие. Малко от възмутените граждани знаят, че повечето служители в Агенцията за закрила на детето и работещи в подчинените им институции не са психолози и нямат професионалната подготовка да работят с деца.
 2. Конвенцията задължава държавата да изплаща присъденото обезщетение на жертвите на домашно насилие, претърпели тежка телесна повреда или увреждане на здравословното им състояние, а тя на свой ред с всички инструменти, с които разполага, следва да търси изплатените пари от насилника. Сега в най-добрия случай за жертвата на насилие остава моралната утеха, че насилникът е осъден, но и горчивината, че не може да обезщети страданията си – физически и психически.
 3. Конвенцията предвижда оценка на риска и координация на органите, които са сезирани за системно насилие. Съгласно действащата уредба, ако в момента лице е обект на преследване от вманиачен насилник, то трябва да подава жалби в различни РПУ или съдилища, тъй като заплахите може да се отправят не само на едно място. Докато органите разследват всеки отделен акт на насилие и вземат мерки срещу него, случаят може да приключи фатално за жертвата.
 4. В случай, че прокурор, който е сезиран многократно за заплаха за живота на жена, преследвана от съпруга си, отговори, че заплахата не е достатъчна причина държавата да я защити и последва смъртта ѝ (както се случи с убитата през август 2017 г. майка на две деца Елена Василева), единствената възможност да му се потърси отговорност е в прерогативите на главния прокурор. Ако конвенцията бъде ратифицирана, това ще се промени, тъй като там е предвидена възможност да се вземат мерки срещу органите, неизпълнили задълженията си за предприемане на необходимите защитни и превантивни мерки в рамките на своите правомощия.
 5. Според нашето законодателство, ако насилник, който е осъден примерно в Гърция, продължи да върши същото у нас, съдът ще приеме, че е с кристално чисто досие. Конвенцията променя тази несправедливост като задължава съда при определяне на присъдата да вземе предвид съдебното минало на подсъдимия и в други държави.
 6. Ако съпруга, дъщеря или майка постъпи в Спешна помощ за нанесена ѝ средна телесна повреда, нито лекарите, нито полицаите могат да сезират прокуратурата за извършено престъпление, защото то се преследва само по сигнал на жертвата. А тя често е в материална и психологическа зависимост от насилника. В резултат децата в семейството свикват с насилието, увеличава се агресията в училище, а по-нататък – издевателствата от деца над деца и възрастни. Конвенцията дава възможност да се промени този ред като предложението е преследването на насилника да продължи, независимо от неподаването на сигнал или оттеглянето му от страна на жертвата.
 7. Конвенцията предвижда да се предоставят различни услуги на жертвите на насилие, независимо от това дали са подали сигнал и дали ще свидетелстват срещу насилника си. Това е особено важно за жертвите, защото понякога в средата им насилието се приема за нещо нормално и те често не осъзнават, че спрямо тях се извършва такова. Услугите включват: правни и психологически консултации, финансова подкрепа, настаняване в жилище, образование, обучение и помощ при намиране на работа.
 8. Конвенцията предвижда при присъждане на родителските права задължително да се вземат предвид предишни присъди за насилие, а не това да става по преценка на съдията, която е субективна. Конвенцията задължава и при определяне на вината на насилници като утежняващи обстоятелства да се отчитат присъди за същото престъпление.
 9. Предвижда се криминализация на умишленото многократно заплашително поведение. Такъв текст в Наказателния кодекс отсъства, като жертвите на такова поведение са принудени за всеки акт за насилие да сезират прокуратурата или МВР поотделно.
 10. За първи път се криминализира сексуалното насилие, извършвано от бивши/настоящи съпрузи. За необходимостта на такъв текст е достатъчно да посочим изказването на лидера на „Атака“, който се възмути от предложената промяна, защото според него мъжете затова се женят за жените си.

Използваният от противниците на конвенцията аргумент, че „нашето законодателство и така е добро“ е несъстоятелен, за което говорят статистиките с жертви на домашно насилие и криминалните хроники. За абсурдността на твърдението е красноречив и фактът, че партии, които се обявиха против международния документ, същевременно заявиха готовност да предложат законодателни промени, които да отразят мерките, заложени в конвенцията. Следователно дори те не отричат нуждата от законови промени, макар медийните им изяви да са съсредоточени не върху борбата с насилието, а върху извличането на дивиденти от ситуацията. Дефицитът на политически смисъл не пожали и базовите човешки права, които бяха пожертвани в името на трупането на рейтинг.

Дебатът защо продължава безнаказаното насилие над жени и деца, какви са причините и как с ратифицирането на конвенцията това може да се промени, всъщност не се състоя. Заиграването с незнанието и страховете на хората лишава бъдещите Елена, Виола, Айшегюл, Милена, Симона, Катя, Соня, Даниела, Хюлня, Дореми и др. от закрила и спасение. А те може би са вашите майки, сестри, дъщери, приятелки или съседки.

 

Солидарна България

Solidbul.eu


RSS за коментари Коментари

avatarДА! за бъдеще без насилие!

Много се изговори за Истанбулската Конвенция, нищо не се каза за жените и децата, жертви на насилие
Асоциация Родители и близо 200 неправителствени организации, подкрепени от представители на академичните среди и граждани, се обединяват в подкрепа на ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулска конвенция) с отворено писмо: Щеше да е смешно, ако не беше жестоко.

Мъжете и жените през погледа на децата

Проучването „Равнопоставеността на мъжете и жените, видяна през очите на децата“ е проведено от Фондация ДОИТ в периода април-май 2015 год. сред 1600 ученици на възраст от 9 до 17 години, сред които 789 момчета и 811 момичета от София, Ямбол, Ботевград, Свищов и Литаково.

Когато говорим за това, какво означава да се държиш като „жена” и какво означава да се държиш като „мъж”, неизбежно влизаме в омагьосания кръг на стереотипното мислене. Да делим работата на „женска” и на „мъжка”; да говорим за „женски” и за „мъжки” качества и недостатъци /добродетели и пороци/ е прекалено опростено и поради това погрешно възприемане и разбиране на човешкото в човека.
16 март 2018
Международна конференция на тема

„Сигурно бъдеще за жените
– сигурно бъдеще за всички”

Тази конференция има за цел да обсъди новите предизвикателства в превенцията и борбата с насилието над жени.
https://eu2018bg.bg/bg/events/1659
http://animusassociation.org/konferencia-sigurno-budeshte-za-jenite/


Насилието над момичета и жени е проблем с тревожни мащаби навсякъде по света. То приема различни форми, но най-често ставаме свидетели на домашно насилие, трафик на хора и сексуално насилие. Тъжната истина е, че жените са засегнати непропорционално от този феномен. Насилието може да се случи навсякъде: в дома, на работното място, на улицата, в приемните центрове и в интернет. Насилието преминава от едно поколение към друго и има тежки лични, социални и икономически последици за преживелите насилие.


hotline grey BG
avatar

Исторически 8 Март в Испания:

над 6 милиона се включиха в
общата женска стачка
свикана в страната

Това, което се случи в Испания на Международния ден на женaтa, беше забележително. Коментатор във вестника „Ел Периодико“ в Барселона го описа, като нещо „повече от стачка, почти революция“. Повече от 6 милиона работници, главно жени, но също и мъже напуснаха работните си места и излязоха на стачка – това е първият път, когато за отбелязването на 8 Март е свикана генерална стачка в страната. Стотици хиляди се включиха в огромни демонстрации в над 120 града в Испания – едно масово движение, което може да бъдат сравнено само със социалния бунт на „Индигнадос“ (Недоволните) по време на икономическата криза през 2011 г. или с огромните антивоенни маршове през 2003 г.

Женското движение, организирано от Феминистката Координация, взе решение да призове към 24-часова обща стачка, която включва работата, обучението и домакинската работа. Радикалните анархистки синдикати в страната (CGT, CNT, Solidaridad Obrera и т.н.) се включиха в солидарност с женската стачка и призоваха своите членове към еднодневна обща стачка, като по този начин осигуриха правна защита на всеки, който иска да участва в стачката. Големите казионни профсъюзи, CCOO и UGT, се ограничиха само до призив за двучасово спиране на работа. Синдикалните бюрократи дадоха всички обичайни извинения: „няма достатъчно енергия за това, нека да започнем с нещо скромно“. Разбира се, с такава нагласа е трудно да се създаде енергия за каквито и да било действия!

Исканията на стачкуващите бяха широкообхватни: противопоставяне на разликата в заплащането на жените и мъжете, отхвърляне на насилието срещу жени, подчертаване на ролята на жените в домакинската работа.


...статията е доста по-дълга:avatar

Европейската конфедерация на профсъюзите:

 

Жените трябва да имат повече права:

ДА на предложението
за Директива за равновесието

между професионалния и личния живот
на родителите и лицата, полагащи грижи

Във връзка с 8-ми март - ¨Международния ден на жената¨, европейските синдикати призовават за бързо приемане на предложената Директива на ЕС за равновесието между професионалния и личния живот. Според Евростат основната причина жените в Европа да не работят е факта, че те трябва да се грижат за своите деца или за болни роднини. Проучванията показват, че жените в Европа прекарват два пъти по-дълго домакинските задължения, отколкото мъжете - дори ако мъжете са безработни и а жените работят.

Проектът на Директивата за равновесието между личния и професионалния живот беше публикуван от Европейската комисия през април 2017 г. Тези нови текстове в законодателството на ЕС значително ще увеличат възможностите за заетост на жените, като същевременно създадат предпоставки за по-равномерно разпределение и ползване на семейните отпуски.

Резултатите от поръчано от ЕКП проучване сочат, че приемането на новата директива в повечето страни-членки ще доведе до укрепване на правата на жените:

 • 10 дни платен семеен отпуск ще бъде новост в Австрия, Кипър, Чехия, Германия, Хърватска и Словакия;
 • • 4-месечен платен и непрехвърляем родителски отпуск: ще подобри правата в България, Ирландия, Италия, Холандия и Великобритания;
 • 5-дневен платен отпуск за полагане на грижи: ще улесни живота на работещите, които се грижат за зависими роднини в страни като Франция, Румъния и Малта.
 • Правните възможности за ползване на гъвкави форми на заетост ще бъдат увеличени в повечето държави-членки, и най-вече в Кипър, Естония и Румъния.

"Приемането на Директивата за равновесието между личния и професионалния живот би довело до реално подобрение на живота на работещите жени и на полагащите грижи ", заяви Лука Висентини, Генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП). "Но някои правителства се противопоставят. Ние твърдо и ясно призоваваме държавите-членки да не се занимават с бюджетните или с второстепенните въпроси преди да са създали условия за равенство между половете и за защита правата на работещите“. 

Новите права ще позволят на някои жени да останат на работа, или да намалят разходите си за грижи, също така ще позволят на работещите бащи да поемат своя дял от отговорностите по отглеждането на децата ", допълни Монсерат Мир, Конфедерален секретар на ЕКП. "Правителствата и компаниите трябва да предоставят на работещите родители и на полагащите грижи помощ, а не да им пречат при съвместяването на професионалния и семейния живот".

Повече информация за мерките, свързани с равновесието между професионалния и личния живот в Европейския съюз" можете да получите на:

https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/circular/files/etuc_wlb_country_sheets_ose_final_19_01_2018.pdf

https://www.etuc.org/Източник: (24/2/18) http://www.podkrepa-obrazovanie.comАнонимните коментари изискват одобрение от страна на системния администратор. След като веднъж е одобрен, коментарът става видим за всички потребители.

Не сте влезли в системата. Искате ли да публикувате коментара си като анонимен потребител? Вход

Име Еmail
   
Адресът на електронната поща няма да бъде публикуван
URL на личната страница
 
URL адресът започва с http://

Моля, въведете цифрите от изображението
Съдържание  
 
Web accelerated via IISpeed by We-AMP