avatar

Моите ученици

Колеги, ще се опитам да споделя с вас албумчето, което създадох с помощта на Smilebox. В него са отразени част от дейностите на моите ученици, свързани с подготовката на олимипиадата по Гражданско образование. Ако не успея, ще ме извините!Моите ученици