avatar

Камердинерът Хиполит

Камердинерът Хиполит беше вторият унгарски тонфилм (1931). Много интересна и романтична комедия. При нас дават в всяка година, и винаги гледаме, защото толкова сладка. Преди няколко години дигитализираха копията на филма, защото звукът и филмът вече беше много лошо. Сега просто фантастично.
Историята: Господин Шнейдер един ново богат предприемач. Жената му иска да живee като аристократите, затова упражняват един камердинер. В също време един млад инжинер работи като работник при господин Шнейдер защото обича момичето на предприемачът. Хиполит, камердиенрът познава инжинерът...

Господин Шнейдер: Гюла Кабош - най голямият хуморист от годините на 1930.
Инжинер Бенедек: Пал Явор - звездата на унгарският кино. Ох, момичета колко сънуваха от Пал Явор.
Хиполит: Гюла Чортош - познат актор от тази години.

Ако ви интересува, тук със английски подпис, може да видите (преводът не е най доброто):
https://www.youtube.com/watch?v=V5VXJ6nZQQY
https://www.youtube.com/watch?v=V5VXJ6nZQQY