avatar

Жалбата срещу "Радина Турс"!

Току-що получих по електронната поща копие от жалбата, препратена до ДАИ- поне така си мисля че се нарича тази агенция. Явно "Комисията за защита на потребителите" е препратила жалбата ми до Изпълнителна Агенция "Автомобилна администрация".

Ето и копие от това, което ми пратиха! Да се надяваме, че ще бъдат взети мерки и да не се допуска това беззаконие в нашата мила родина!

Ще припомня, че тази жалба бе пусната поради безобразието на фирма "Радина Турс" ЕООД, за което може да прочетете тук.


Ето и копие


Изх. № Ц – 03 - 939/18.04.2006г.

ДО

Г-Н ВОЛОДЯ КИРОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

УЛ. “ГУРКО” №5

ГР. СОФИЯ

КОПИЕ:

ДО

Г-Н ТЕРВЕЛ НЯГОЛОВ

Ж. К. ”МЛАДОСТ”, БЛ. ....

ГР. СОФИЯ

ОТНОСНО: Постъпила жалба от г-н Тервел Няголов по повод допуснати нарушения от транспортна фирма „Радина турс” ЕООД


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КИРОВ,

 

Приложено изпращаме Ви постъпила в Комисията по търговия и защита на потребителите жалба от г-н Тервел Няголов по повод допуснати нарушения от транспортна фирма „Радина турс” ЕООД, извършваща автобусни превози за извършване на проверка по компетентност.

Моля, предвид факта, че жалбата е от Вашите компетенции, след приключването на проверката да отговорите на жалбоподателя на посочения адрес.

Благодаря Ви за доброто сътрудничество.

Приложение: Жалба от Тервел Няголов с вх. № Ц–03–939 от 05.04.2006г.

 

С уважение, /п/

ЕМИЛИЯ ЕЛЧИНОВА

ГЛ. ДИРЕКТОР НА

ГЛ. ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ НА ПАЗАРА