avatar

Въпрос относно организацията на коментарите и ....

Имам въпрос относно начина, по който се показват коментарите към даден пост или статия, който искам да поставя за обсъждане.

В момента в главната общност се използва стария начин на показване на коментари, този от 2005 година още. От скоро има още два начина, по който могат да се покажат коментарите

- 2-ри вариант - като при форум - с отместване надясно и възможност да се отговаря на коментари, не само на постове

Снимка с Втория вариант:

 

- 3-ти вариант -  в една колона, наредени по хронологичен ред, но с "header" (уточняващо подзаглавие) към кой точно коментар е насочен дадения коментар.

Ето примери за третия вариант (схема), същият пост показан на снимката на втория вариант, но  ...:

http://bglog.net/Suggest/34318

Без да сугестирам никого давам само статистика от клиентите ни по света - третият вариант е любимец на почти всички ... Коментарите в общност Начално Образование са вече по Третия вариант - http://bglog.net/nachobrazovanie/34338


P.S. Другия месец ще питам за гласуването, за "RE-Tweet" и "Share"  бутоните в самите постове, който се управляват от администрацията и позволяват да се включват и изключват тези функции... например:

после:

 

 и после:

 

ама за това ще питам другия месец, не сега .... :)

P.S.2 След като постигнем някакво съгласие в коментарите на този пост - ще го преместим веднага от главната група в БГЛог.