avatar

Бизнес матури

:) Докато  МОН  проверява "зрелостта" на   19-годишните граждани на Р България, реших да  направя няколко прости сметки:              

МОН харчи над  5 000 000 лв. за 76 080 ученика. Следователно проверката на "зрелостта" на един ученик струва  65,72 лв.

Всеки  ученик се явява на два изпита, т.е. два  дни по 4 часа, което ще рече, че един изпитен ден /4 часа/ струва  32,86 лв.  Един час от матурата  е 8,21лв.

А сега да погледнем колко лева  харчи МОН за   една учебна година на  един ученик:

За София стандарта е 980 лв. Учебната година е с продължителност 34 седмици за 9, 10 и 11 клас, а  в 12 клас е 31 седмици. Следователно  за една учебна седмица за 9-11 клас МОН  харчи 28,82лв., а за 12 клас -31,61 лв. 

Задължителните учебни часове за една учебна седмица са 32 часа /ЗСООМУП/ и  за един учебен час  за  9-11 клас МОН разходва 0.90лв, а за 12 клас-1,01лв.

И така, какво показаха сметките:

За обучението и подготовката на децата  в гимназиалната степен МОН   отделя по 90ст. -1лв. за учебен час, а  за  да  ги "оцени" с матури-8 лв.за час.

Следователно МОН  дава осем пъти повече средства за "оценяване", отколкото за обучение!

За сравнение:

Таксата за   теста АСТ  /американската матура за прием в колежи и университети / e $30.00 / есето не е задължително/  или по курса за деня  37,80 лв. Ако българският ученик иска да продължи образованието си в САЩ, това ще  му струва 37,80 лв. Но ако иска да продължи  образованието си в българско висше училище,  за да му даде диплома, МОН  ще усвои 65,72лв. от парите на данъкоплатците /родителите/. Изчислени по курса на деня- това са  52 $! 

Матурите на Вълчев са бизнес!    

Матури със загаТка  

Матури за шампиони