Stefan Stefanov - Публикации

 

Преглед: >
 

Нови диктовки за първокласници

От разпределенията, които са дали две от водещите издателствата за реда на буквите в буквара виждам, че те не са подредени по един и същ начин. Програмата "Българска граматика (grammar-bg)" на Ваньо Георгиев ще ви улесни в създаването на списък с думи за четене и препис на думи, съставени от изучените букви. 

Две книги за компютрите, интернет и децата

Бих искал да ви представя две свои книги: "Информационните и комуникационните технологии за подобряване на познавателната дейност на учениците" и "Училищният сайт - от стартирането до ползите". ...

Сборник от конференцията "Мотивация и интереси към ученето" (Русе, юни 2015)

Сборникът от конференцията "Мотивация и интереси към ученето" излезе от печат. 

Можете да го прочетете онлайн или да го изтеглите като PDF. Един екземпляр е дарен на Регионална библиотека "Любен Каравелов" и е достъпен в отдел "Книгозаемане". 

Нова игра в класната стая с Flippity Quiz Show

Телевизионната игра Jeopardy не е позната в България, но чрез Flippity Quiz Show може лесно да се изиграе в класната стая. За да се подготви играта, е нужно 30 въпроса (по пет въпроса в шест различни категории) и техните отговори да се запишат в специален шаблон на електронните таблици на Гугъл.

След като формулирате въпросите и отговорите и ги степенувате по трудност, отваряте файла-шаблон от сайта Flippity. Записвате негово копие ...

Сборник с доклади от конференцията "Съвременни тенденции за сътрудничество между училището и семейството" (юни 2014)

С радост обявявам, че излезе от печат сборник с доклади от конференцията "Съвременни тенденции за сътрудничество между училището и семейството" (юни 2014)


 

GradeCam - достъпна онлайн система за проверка на тестове

Най-сетне имаме достъп до GradeCam - система за проверка на отговорите от тестове, които се правят с учениците. Учениците попълват бланки за отговори и когато са готови, те се сканират с уеб-камера, документ камера или чрез камерата на таблет или смартфон.  ...

Plickers - нов лесен и евтин начин за гласуване и отговаряне в класната стая

Какво правим в класната стая, ако се наложи учениците да гласуват за една от предложените им възможности и как избират кой от четири възможни отговора е правилен? Можем да използваме цифрово тефтерче, червени и зелени картони, вдигане на ръка, но информацията получена по този начин не се фиксира и учениците си влияят при отговорите, които дават. Системите за гласуване с малки дистанционни вече са демоде, защото са скъпи, не всеки ученик ...

ClassDojo - управление на поведението на класа, за по-успешно учене

Щастлив съм да обявя, че днес стартира българската версия на сайта ClassDojo (Клас Доджо). Чрез него учителите управляват по-лесно дисциплината и поведението в класа чрез отбелязване на това поведение у учениците което харесват и над което трябва да се работи. 

Олимпиадата в Сочи 2014 - ресурси за учители

Ако искате да представите Олимпийските игри пред учениците можете да ползвате раздел "Образование" на официалния сайт на игрите в Сочи, както и статия от Уикипедия. 

"Мимикрия" - интерактивна презентация за откриване на скрити животни

В интерактивната презентация "Мимикрия" са използвани снимките на фотографа Арт Вулф. Разгледайте внимателно снимката и кликнете с мишката там, където виждате скрито животно. Ако го откриете, то ще бъде оградено и след 3 секунди ще се покаже следващото. ...
Web accelerated via IISpeed by We-AMP