avatar

Tell Me Lies...

"Tell me lies, tell me swееt little lies..." Така се пееше в една доста популярна песничка. Като че ли пак опряхме до малките неща. Само че този път това са "малките неща", които биха могли да обърнат голямата кола. И по-точно това са онези малки лъжи, които обикновеният човек често пъти подминава. Но нали помните крилатите думи на Гьобелс за повтарящата се лъжа (хм, дали пък преди това не ги е казал някой по-на изток?). Така или иначе нашият държавен глава отново се прояви на полето на малките неща, пардон, малките лъжи...