avatar

Proud to be an ENGINEER

Първо …

11 човека висели от хиликоптер на въже. Били 10 човека от Човешки Ресурси и един инженер.
Тъй като въжето не било достатъчно здраво, за да издържи всичките 11, те решили, че един от тях трябва да се пусне за да спаси другите. Обаче,не могли да решат, кой ще бъде този доброволец. Накрая инеженера, казал че той ще се пусне от въжето, тъй като те по принцип винаги се жертват за компанията. Те изоставят семейството си, не могат да покрият разноските им и работят много извънредно без да получават нищо взамяна. След като приключил с речта си всички останали започнали да пляскат...

Извод:
Никога не подценявайте силата на инженерите.


Второ …
Група инженери и група от Човешки Ресурси хванали влака за да идат на конференция. Всеки от Човешки Ресурси си имал билет. Докато цялата групата от инженери имала само един билет. От Човешки Ресурси клатели глави и тайно се надявали, че арогантните инженери най-накрая ще си получат заслуженото. Изведнъж един от инженерите извикал:"Кондуктора идва!". Всички инженери скочили и се намъкнали в една от тоалетните. Кондуктора проверила билетите на Човешки Ресурси групата. След като видял, че тоалетната е заета, кондуктора почукал иказал: "Билета, моля!". Един от инженерите промушил билета под вратата и кондуктора продължил нататък по пътя си. На връщане Човешки Ресурси решили да използват същия номер. Купили си само един билет за цялата група, но били объркани когато разбрали, че инженрите не си купили вообще билети.След малко един от инженерите извикал отново: "Кондуктора идва!". Моментално цялата група ЧР се намъкнали в тоалетната и се заключили. Всички инженери спокойно влезнали в другата тоалетна, преди последния от тях да чукне на тоалетната заета от Човешки Ресурси групата и да каже: "Билета,моля!"

Извода на тази история?
От Човешки Ресурси обичат да ползват методите на инженерите, но в действителност не ги разбират.

Трето …
Веднъж трима от Човешки Ресурси вървели през гората и изведнъж стигнали до огромна, буйна река. Но не знаели как да преминат на отсрешния бряг. Първият оттях паднал на колене и почнал да се моли на Бог: "Господи, моля те дайми сила да премина тази река!". Бог му дал дълги ръце и силни крака.Сега той можел да преплува реката. Това му отнело около 2 часа и замалко не се удавил, НО… успял! Вторият от тях, който наблюдавал всичко,се помолил на Бог и казал: "Господи, моля те дай ми сила И необходимото средство за да пресека реката!" Бог му дал стара лодка, но той решил да пресече реката въпреки, че лодката почти се преобърнала няколко пъти,НО… успял! Третият човек, който наблюдавал всичко това, коленичил и почнал да се моли: " Господи, моля те дай ми сила, мисъл иинтелигентност за да пресека реката!". Бог, го превърнал в инженер. Той прегледал на бързо картата, повървял малко и пресекъл по моста.
Извод?

Трябва да си инженер за да мислиш интелигентно, иначе...
БОГ ТИ ПОМАГА!

За да видиш оригинала натисни тук

Забележка: Аз не съм инженер ... колко жалко :)