avatar

Perceptive pixel

става дума за новата touch screen технология, която се разработва в момента.
аплодисменти за бъдещето!

http://www.perceptivepixel.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Han

и това - непременно http://www.fastcompany.com/video/player.html?bctid=769654555