avatar

For All The Survivors

http://vanillaheart.homestead.com/files/survivor.jpg
И тази нощ при мене кацна ангел. Седна тихо, опря бузка с ръка и ме загледа. Помълча. "Ти си тъжна.", рече. Пророни две сълзи, а след това заспа.

Каква ирония- та той е ангел. Най-красивото същество, нали така?
А спеше в моето легло, обронил глава, напълно тъжен и толкова самотен. А аз се усмихвах. Нищо де-дошъл, дошъл, ще се опитам да не го събудя.
При мене ангелите спят така кротко и дълбоко, толкова са крехки, че не мръдвам по цяла нощ. Знам, че като се събудя няма да го има вече.

Няма да спя, за да не изчезне. Само ще затворя очи за мъничко.
Просто, за да си почина... ... ...

Приятни сънища на всички!
http://files.myopera.com/Sunflower133/blog/15.jpg