avatar

. . .

. . . 

"На края на света
където свършват думите
е Словото"
Атанас Далчев

Преди стиха 
е болката.
След стиха 
идва сълзата.
Накрая остава 
Словото на Далчев.
Ще имаме ли време...
Да обичаме ?

© Ванко Николов ©_Българионъ° ®Ⓥ˜☼