avatar

* * *

Самолетът

от тръстиковата щора

не успя да полети...

Плуваше до лодката

от вестници

мъничко преди да завали...