avatar
0 0 гласа

реакция при тест по англ.език

Здравейте,колеги!
Искам да споделя едно доста неприятно за мен преживяване от петъчния ден.
Тази година поех английски език в четвърти клас на абсолютно непознати за мен деца, работили по Blue Skies. Тъй като аз съм работила по Hello!, компилирах от два теста, публикувани тук, общо седем упражнения - проверка на усвоени "have/has got", "is/are/am", "must/must not", "some/any", "on/in/at" и свързване на въпроси с дадени отговори. Дотук нямаше нищо сложно - изреченията бяха написани,те само трябваше да попълват правилната форма на глагола или липсващите предлози. В един момент, стигайки до последното упражнение, едно момченце започна да плаче.Упражнението беше за проверка на Present Simple, Present Continuous,Past Simplе, като пак имаха да попълват извадени от контекста глаголи в различни форми. Детето каза,че нищо не разбира,нищо не му е ясно и няма да направи упражнението, в резултат на което ще има двойка,която нямало да може да поправи до края на годината. Попитах го откъде е сигурно, че ще има двойка и защо е решило,че ще пиша оценки на този тест - не съм им казвала,че ще има пиша оценките, за мен този тест наистина си е placement test - да ме ориентира кой докъде е стигнал и какви грешки конкретно за децата или общо за класа ще трябва да оправяме. Докато се разправяхме с него, ревна и едно момиченце. Казах им вместо да плачат, да се постараят да разберат това,което могат и да видят дали няма пък да го направят - да не бързат да се предават. За мое учудване момиченцето седна и половината му упражнение е вярно - голямо постижение,като се има предвид страха,с който пристъпи към него. Момченцето не се е справило. По-късно в разговор с колеги в учителската стая разбрах, че бащата бил свръхамбициозен и понеже той нямал образование (в буквалния смисъл), държал синовете му да са най-добрите, като ги наказвал и дори биел при по-ниски оценки.
Пределно ми стана ясно, че дори да съм имала някакво намерение да пиша оценки, това вече е невъзможно.
Но се чудя как ние като родители преекспонираме нашите желания върху децата си и искаме от тях неща,които ние самите не сме били в състояние да осъществим преди години...