- Публикации

 

Преглед:
 

реакция при тест по англ.език

Здравейте,колеги!
Искам да споделя едно доста неприятно за мен преживяване от петъчния ден.
Тази година поех английски език в четвърти клас на абсолютно непознати за мен деца, работили по Blue Skies. Тъй като аз съм работила по Hello!, компилирах от два теста, публикувани тук, общо седем упражнения - проверка на усвоени "have/has got", "is/are/am", "must/must not", "some/any", "on/in/at" и свързване на въпроси с дадени отговори. Дотук нямаше . ...
Web accelerated via IISpeed by We-AMP