avatar

Три в в едно! Кое....Е ?

 1. Кое бихте предпочели,  вие, мъже от трите вкуса  на щастието -  момичето до вас да е  мила приятелка,  добра домакиня, или мръсница в леглото?
  Знам, ще кажете и  тритe  в едно! И, все пак, не е ли едно от трите  водещо?


  2.А, вие, момичета, какво мислите? Бихте ли се опитали да бъдете 3 в едно, или ще бъдете себе си, преди всичко, колкото и да искате да Му угодите? От какво би зависило вашето поведение?