avatar

Стрес, ниски заплати и претовареност морят младите учители"Категорично няма да позволим връщане на централизираното финансиране чрез общините", посочи Юлиян Петров - председател на Синдикат "Образование" на КТ "Подкрепа". "Искаме обаче формирането и разпределението на средствата да бъде по нови правила".

Предложението на "Подкрепа" е формирането на бюджетите да става в отношение 50:50 - брой ученици:брой паралелки. По този начин факторът паралелка ще помогне на всички училища и най-вече на тези, които имат паралелки, но те са от порядъка на по-малко от 26 ученика. Синдикатът настоява да се спаси и съотношението в училищните бюджети 80:20, а именно - работни заплати:средства за издръжка, а също и да се запази принципът да не се използват средствата от делегираните бюджети за капиталови разходи и всякакъв друг тип разходи, свързани с обслужване на институции....

http://plovdiv.topnovini.bg/node/555232