avatar

Самоотвержени самоубийства

Ей, имаше един виц в който мъж обясняваше на съдиите как се умрял при нещастен случай любовникът на жена му: "И изтърва той ножа на земята, господин съдия, изтърва и филията с конфитюр, и се подхлъзна на филията и падна върху ножа и се наръгА. И тъй - пет шест пъти..."
Стар виц нали? Стар, щото снощи, по новините, чух един по-нов: "Самоубил се служител от секретните служби, прострелял се в корема (дето се умира най-бавно и мъчително!), с чужд пистолет, който взел от каса, от която не притежавал ключ. Оставил предсмърно писмо (да няма съмнения, че се е самоубил!). Бил страдал от хронична депресия, а психотеста го бил минал."