avatar

СКГТ – административен орган???

Чета аз днес, пътувайки в тролея чл. 36 ал. 5 от Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, та същия този член гласи: (5) Образуването на административно-наказателни производства, съставяне на актовете, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления, определянето на обезщетенията за причинените от нарушителите вреди, както и изпълнението на влезлите в сила наказателни постановления, става по реда и в сроковете на ЗАНН /Закона за административните нарушения и наказания/.

Така, аз не съм юрист, ако има такива и ако греша, нека ме поправят, но в ЗАНН пише: чл. 6 Административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред.

 

Значи СКГТ е търговски предприятие, а не държавен орган. Като търговски предприятие същото е вписано в търговския регистър, с ЕИК 121696640, и е собственост на Столична община, но то въпреки това е ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО.  

Аз по никакъв начин не мога да приема тезата, че служители на въпросното търговско дружество могат да съставят Акт за установяване на административно нарушение, поради простата причина, че дружеството не извършва административна дейност /т.е. не действа в качество си на държавен или общински орган/, а действа като всеки един нормален търговец.

Т.е. ако аз вляза в един магазин и открадна 5 вафли, 10 сока и 1 шише Кока Кола, и служителите на същия този магазин ме хванат, те няма как да ми напишат Акт за Установяване на административно нарушение. Това, което могат да направят е да извикат полиция, да ме предадат на органите на реда, в резултат на което прокуратурата да внесе обвинителен акт в съда. Наказанието е по чл. 194 ал. 3 от НК: В маловажни случаи наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация, или глоба от сто до триста лева.

Отделно търговецът по реда на закона за задълженията и договорите може да си търси обезщетението от мен и да си възстанови загубите.

 

Считам, че съм прав по две причини:

1.                          Това не е лоялна конкуренция по смисъла на европейското право и всеки търговец може да поиска отмяната на това, щото СКГТ е облагодетелствана

2.                          Значи Центъра за градска мобилност, т.нар. паяци не си позволяват лукса да пишат АУАН, а викат компетентен орган[1] (КАТ) и издават само квитанция, на която пише: Евакуация + паркинг.

Ако си имал неблагоразумието да паркираш на място, което не е разрешено, като идеш да си прибираш колата – катаджията ти пише един Акт и готово.[1] Компетентен в правото означава, такъв, който има правомощие да извърши дадено действие