avatar

Правата на земеделците и други любопитности

Petition


Европейска Координация Виа Кампесина

ПЕТИЦИЯ:

ЕС,
защитавай нашите селяни и нашите хранителни системи!


Брюксел, 9 април 2018


До правителствата и лидерите от ЕС2 милиарда души, работещи в селските зони, изискват правата си на достойнство и нашето право на здравословна храна. Една декларация на ООН относно техните права е най-мощният правен инструмент срещу злоупотребите като заграбването на земите, биопиратството и експлоатацията на труда. Това би било една солидна основа за защитата на здравословни и устойчиви хранителни системи. Ние призоваваме европейските правителства да престанат да провалят тази инициатива.

Защо е важно?

Преговорите за Декларацията на ООН за правата на селския свят биха могли да променят историята: тя би гарантирала правата им да изхранват техните общности, би защитила техния поминък, както и устойчивите и разнообразни хранителни системи, които изхранват всички ни.
 
Същевременно, след 15 годишни мобилизации от страна на селските организации навред по света, тази инициатива понастоящем е застрашена. Нейното преминаване през ООН рискува да бъде окончателно саботирано от европейските правителства по време на следващата сесия на Съвета за Правата на Човека на ООН, която ще се проведе от 18ти юни до 6ти юли. Неотстъпващо нито крачка от своята кауза, международното селско движение ни призовава да подкрепим защитата на тази Декларация!

Помогнете ни да защитаваме този исторически процес и бъдещето на света.

Нека изпратим мощно съобщение, идващо от цяла Европа, към европейските правителства и лидери, убеждавайки ги за необходимостта да подкрепят тази декларация!


Нашите подписи ще бъдат връчени на Европейските правителства по време на провеждането на идната сесия на Съвета за Правата на Човека на ООН (и, ако се налага, и на следващата) като доказателтво за изричната подкрепа от страна на обществеността в защита на селските общности и устойчивите хранителни системи, както в Европа, така и в света.

Служейки като ясно признание за съществената роля на дребните производители, тази Декларация би им предоставила конкретни перспективи за достойни трудови и жизнени условия. В Европа, въпреки, че земеделието е било значително индустриализирано, дребно-мащабните земеделци и техният модел на производство са в основата на качествената храна, създаването на по-голямата част от работните места в селските райони, устойчивото управление на природните ресурси и борбата срещи промяната на климата. При все това, поради липсата на достойни приходи, разграбването на земите и липсата на адекватна подкрепа от страна на публичните власти, земеделски стопанства продължават да изчезват в зашеметяващ размер в полза на разширяването на гигантски агроиндустриални комплекси, които същевременно пленяват изхранването на населенията.

В Източна Европа, където се намира голямото мнозинство от фермерите в Европа, тази Декларация е от изключителна важност. Десетте милиона души в този регион, живеещи и работещи в селските зони, имат нуждата техните правителства да подкрепят тази Декларация.

70% от производството на храна в света идва от малки селски стопанства. Животновъдите, рибарите и селяните са пазителите на биоразнообразието и осигуряват устойчиво и качествено изхранване, като същевременно предлагат алтернатива на едро-мащабното индустриално фермерство. Но общественото финансиране на агроиндустрията, земеграбителството, биопиратството спрямо семената, както и токсичните споготби за свободна търговия подриват възможностите за поминък в селските общини, заедно с устойчивите, здравословни хранителни системи. Следователно дребните земеделци и преработватели се нуждаят от нашата подкрепа.

Правата на селяните могат да бъдат защитени с помощта на една декларция на ООН, а ние можем да спомогне за усъществяването на това, оказвайки натиск, така че нашите Министерства на външните работи да я подкрепят! Такава декларация би била конкретно средство за спирането на насилията над селските общности: селяните ще бъдат способни да защитават специфичните си права, като правото на земя, на достойни доходи или същто на семена. Още повече - това би бил международен инструмент, който ще трябва да бъде зачитан, защитаван и спазван от правителствата и международните институции.Прочетете ПЕТИЦИЯТА на английски, френски или испански.


Подпишете ПЕТИЦИЯТА


ЕВРОВИЯ 
http://www.eurovia.org/
Европейската Координация на ВИА КАМПЕСИНА
(ЕКВК)


La Via Campesina
https://viacampesina.org
Международно Селко Движение​


и

 

Нйелени Европа
http://nyelenieurope.net/
Европейско движение за хранителен суверенитет

+


Една изпусната възможност за европейското земеделие
19-ти юни, Медиапарт

ОСП трябва да остане общоевропейска политика!
Предизвикателствата са общи и
само общностният подход ще доведе до устойчиви резултати!

Съвместна статия на прогресивни евродепутати от 9 страни:
«НЕ на ренационализирането на ОСП, ДА на истинска реформа!»

Виж цялата статия (на френски) - Mediapart :
Une occasion manquée pour l’agriculture européenne 

28-те министрите на Земеделието се събраха в Люксембург в понеделник 18-ти юни, за да обсъдят законодателните предложения на Евро-Комисията относно Общата земеделска политика (ОЗП) след 2020-та. Тези повърхностни предложения просто ще се добавят към значителните бюджетни съкращения, обявени от Брюксел и носят заложена в себе си смъртната присъда на общата земеделска политика, а заедно с нея и тази на европейския проект.

...


+


Фермер.БГ разговаря с евродепутата Момчил Неков 

18.06.2018
Кои са сбърканите модели в българското земеделие? Кои са новите моменти след последните дебати за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) и къде е нашата позиция по темата?
https://fermer.bg/novini/koi-sa-sbarkanite-modeli-v-balgarskoto-zemedelie
По тези и още теми Фермер.БГ разговаря с евродепутата Момчил Неков.


+


Страница по земеделските въпроси на Момчил Неков
http://www.mnekov.eu/ep/category-farming.htmlВижте също статията в BgLOG и връзките:

Tиквата и феодализмът – из болестите по българското земеделие
Или как евросубсидиите спомогнаха феодализирането на българското село


А също и страницата на колективната кампания за улесняване на достъпа до земя за дребните и новите земеделци и съответно против пагубно вредното землеграбителството от страна на агробизнеса и агроиндустрията:

https://handsontheland.net/


hands-on-the-land-logo
...и особено следния документ:


The EU must act to stop and prevent land grabbing
ЕС трябва да действа за спиране на земеграбителството


Както и страницата с графиките
относно ситуацията на концентрацията на земите в Европа:


Infographics: The state of land concentration in Europe


...

 


...И един документ-позиция на ЕКВК относно новите влизащи в земеделието:

Завръщане към земята - подкрепа към общностите,
местните хранителни системи и новите селски стопани

(на английсли, френски и испански)
Back down to earth – supporting communities,
local food systems and new farmers

Брюксел, Май 2018