avatar

Политика на коментарите

1.Моля всички желаещи да оставят коментар на някоя моя публикация да се чувстват свободни да изразят личното си мнение по даден въпрос, било то позитивно или негативно.

2.Държа мненията да не съдържат обидни ли нецензурирани изрази. При наругаване на автора на блога или на някой друг потребител, те ще бъдат незабавно изтрити.

3.Желателно е коментарите ви да бъдат написани на кирилица. Писането на латиница не се стимулира.

4.Препоръчително е коментарите ви да имат определена насоченост, свързана с темата, по която пишете.

5.Моля ви и за яснота при писане на заглавието на даден коментар. Напишете кратко и ясно темата без излишни обяснения.

6.Всеки потребител носи своята отговорност за написания от него коментар.

7.Мнения съдържащи снимки или видеоклипове с порнографска насоченост, ще бъдат изтривани, а на потребителите ще се забранява  по-нататъшна възможност за постване на коментари

8.Коментари с търговска насоченост като реклама на опрделена стока, компания или призив за покупка на даден продукт също са забранени и ще бъдат изтривани.Като имате пред вид изложените по-горе правила се чувствайте свободни да пишете коментари. Ако имате някакви забележки или мислите, че нещо от публикациите трябва да бъде коригирано, моля споделете.