avatar

ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТНОТО МЯСТО

Макар и изготвен през 2020 г., наръчникът е все още актуален и би могъл да бъде полезен на работещите на трудов договор. А и не само. Ето какво заяви неговата авторка Ваня Григорова по повод на скорошна среща : "Както не веднъж съм подчертавала, липсата на обучение по трудови права в 11-12 клас в средното образование и университета се отразява пагубно на нас гражданите. Правя всичко възможно да компенсирам такива пропуски през подобни срещи. А надявам се скоро да имаме възможност да предвидим и законодателно обучение по трудови и синдикални права в българското училище."

„При постъпване на работа шофьорът получава тежкотоварен автомобил, строителят – мистрия, лекарят – стетоскоп, а IT специалистът – компютър. На никой от тези професионалисти обаче не се връчва набор от възможности за защита на трудовите си права.

Не го прави работодателят – няма и интерес, не го прави и образователната ни система, защото управляващите отказват да включат трудовите права в учебния план. А колкото и добър специалист да е, служителят е непълноценен, когато е лишен от работническия си щит – възможно е да стане жертва на измама, на експлоатация, на злоупотреба с човешкото му достойнство.

ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТНОТО МЯСТО


Ваня Григорова, Пътеводител за защита на работното място: Конкретни казуси, права, самоорганизация. София: КОИ, 2020.

КОИ организира и турне в шест български града, за да представи „Пътеводителят“ пред работници, активисти и синдикалисти в цялата страна. Медиен партньор на КОИ беше „Барикада“. Фондация „Роза Люксембург“ предостави финансова подкрепа за изготвянето на изданието и за осъществяването на турнето.

Видео запис от онлайн представянето на изданието.
Видео запис от представянето в Гоце Делчев на 20 септември 2020 г.
Видео запис от представянето в Русе на 9 септември 2020 г.
Видео запис от представянето в Стара Загора на 9 октомври 2020 г. https://solidbul.eu/%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D1%8F/
„Шансът да си работник, а не бизнесмен, е значително по-висок. Поради това и фактът, че в училище се изучава предприемачество, а не трудови и осигурителни права и как се защитават те, няма логично обяснение. Това е основната причина масово българските работници да не са запознати с базови принципи и правила в трудовото законодателство: да не знаят кога могат да откажат да подпишат документ, чието съдържание не ги удовлетворява; да не могат да отстояват основни свои права, защото или не търсят информация, или не знаят къде да я открият“, пише Григорова в „Пътеводителя“, безкрайно сполучливо определен от неговия редактор Антон Колев като „Юмруководител“.
При постъпване на работа шофьорът получава тежкотоварен автомобил, строителят – мистрия, лекарят – стетоскоп, а IT специалистът – компютър. На никой от тези професионалисти обаче не се връчва набор от възможности за защита на трудовите му права. Не го прави работодателят – няма и интерес, не го прави и образователната ни система, защото управляващите отказват да включат трудовите права в учебния план. А колкото и добър специалист да е, служителят е непълноценен, когато е лишен от работническия си щит – възможно е да стане жертва на измама, на експлоатация, на злоупотреба с човешкото му достойнство. Традиционните оръдия на труда задължително трябва да бъдат съпътствани от оръдията за трудова защита, с идеи и начини за отстояване на интересите на работещите.

Синдикализацията е най-ефективната защита на правата на хората на труда пред работодателския произвол, а също и най-доброто оръжие за извоюването на повече права и придобивки, по-добър стандарт на живот и по-удовлетворяваща работа. Искрено се надяваме, че настоящата брошура ще даде кураж на читателите да се синдикализират и борят за правата си. Тези права отразяват баланса на силите и са уязвими към атаки, ако бъде разпокъсана солидарността между работниците, която е и източникът на тяхната сила.


https://www.facebook.com/vgrigorova

https://nftini.org/support/learn/podkrepa-nftini-pit-putevoditel-za-zashtita.pdf

„Колектив за обществени интервенции“ (КОИ) Юмруководител на галактическия работник
https://koi-bg.org/produkt/patevoditel-za-zasthita-na-rabotnoto-myasto/
„Колектив за обществени интервенции“ (КОИ) се занимава с критика и се стреми към по-широка социална промяна. Провеждаме ангажирани изследвания, извършваме издателска дейност и организираме инициативи за политическо образование. Основните ни ценности са солидарността и социалната справедливост.


СРЕЩУ АТАКИТЕ НАД МИГРАНТИ: НА БОРБА СРЕЩУ РАСИЗМА И ФАШИЗМА!
https://levfem.org/blog/2024/04/03/against-racism-fascism-2024/