avatar
0 6 гласа

ПО ПЪТЯ НА ЛОГИКАТА ИЛИ МИСЛИМ ЛИ ЛОГИЧНО?

 Искам да ви разкажа един симпатичен виц, който ни учи как трябва логично да  мислим:

  " Пътувам в автобуса и трябва да подам билета си на човека пред мен,  за да го перфорира, но как да се обърна към него - на Ти или на Ви? Започвам да разсъждавам.
    Така-а-а-а!  Следващата спирка е последната в нашия микрорайон. Човекът е с цветя, значи отива при  жена. Букетът е много красив, значи и  жената е красива. В нашия микрорайон има само 2  красиви жени - жена ми и любовницата ми. При любовницата ми отивам аз, значи той отива при жена ми. А тя има двама любовника - Пешо и Иван, обаче Пешо е в командировка. И аз казвам на човека:
  - Иване, ще ми продупчиш ли билета?
А той:
  -Ти пък откъде знаеш как се казвам?"

И това, ако не е логика, здраве му кажи, как мислите вие?   ( Смях в залата.)
        Споделете има ли за вас сблъсък между логичното, рационалното, разумното  и  емоционалното?  Тогава, когато логиката и разумът ти казват едно, а емоцията те води към  друго?  ;-) И кое надделява при вас  специално?